2020 թվականը` Ջահուկյանական տարի. միջոցառումների ցանկ

17/01/2020
 
ՀՀ  ԳԱԱ  Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհուրդը 2020 թվականը հռչակել է Ջահուկյանական տարի և հաստատել է միջոցառումների հետևյալ ծրագիրը
 
հ/հ
Միջոցառման անվանումը
Կատարողը
Անցկացման վայրը, ժամկետը
1
Հանրապետական խորհրդակցություն «Հայերենի ուսուցման խնդիրներ» թեմայով` նվիրված Մայրենիի օրվան
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ,
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
Երևան, փետրվարի 21
2
«Գ.Ջահուկյան.  մարդը և գիտնականը» (հուշապատում)
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, ապրիլի 1
3
Արևմտահայերենի ուսումնասիրության արդի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, ապրիլի 10
4
«Գ.Ջահուկյանի ստուգաբանական ժառանգությունը» թեմայով գիտաժողով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, ապրիլի 17
5
Հրապարակային դասախոսություն «Նախագրային հայերենի պատմության շրջանաբաժանման փորձ» թեմայով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, մայիսի 15
6
«Բարբառների դասակարգումը ըստ Գ.Ջահուկյանի» թեմայով գիտաժողով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, մայիսի 22
7
Հրապարակային դասախոսություն «Հայերենի և հին լեզուների առնչությունները ըստ Գ.Ջահուկյանի (հայերեն-ուրարտերեն)» թեմայով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, հունիսի 19
8
«Արդի հայերենի ջահուկյանական տեսությունը» թեմայով գիտաժողով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, հունիսի 25
9
«Գ. Ջահուկյանը` լեզվի պատմաբան» թեմայով գիտաժողով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, հունիսի 26
10
Գիտական ամփոփումներ 1
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, հուլիսի 6
11
Գ. Ջահուկյանին նվիրված առցանց գիտաժողով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
12
«Լեզվի ուսումնասիրության ջահուկյանական մեթոդաբանության շուրջ» թեմայով գիտաժողով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, սեպտեմբերի 18
13
«Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտա­ժողով` նվիրված Գ.Ջահուկյանի ծննդյան 100-ամ­յակին
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, հոկտեմբերի 15-16
14
Հրապարակային դասախոսություն «Գ.Ջահուկ­յանի բարբառագիտական ժառանգությունը» թեմայով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, սեպտեմբերի  25
15
«Գ. Ջահուկյանը և հայ բառարանագրությունը» թեմայով գիտաժողով
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, նոյեմբերի 13
16
Գիտական ամփոփումներ 2
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, նոյեմբերի 20
17
Հրատարակված գրքերի շնորհանդես
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Երևան, դեկտեմբերի 18
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.