Տիգրան Սիրունյան

ՏԻԳՐԱՆ ՂՈՒԿԱՍԻ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ
 
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հայոց լեզվի պատմության բաժնի ավագ գիտաշխատող
 
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1982 թ., 2 հունվարի, ք. Երևան
 
Կրթություն
1988-1998թթ. Երևանի Ղ. Աղայանի անվան թիվ 63 միջն. դպրոց,
1999-2003թթ. Երևանիպետականհամալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, բակալավրիատ,
2003-2005թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, մագիստրատուրա,
2005-2008թթ. ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվիինստիտուտ, հայոց լեզվի պատմության բաժին, ասպիրանտուրա:
 
Գիտական աստիճան
2008թ. «Լեզվաբանական տերմինները Հանդէս ամսօրեայում» թեմայով թեկնածուական ատենախո­սու­թյուն, բանասիրականգ իտությունների թեկնածու:
 
Աշխատանքային գործունեություն
2002 հունվար-նոյեմբեր՝ Օտարլեզուների «Մակսեդան» դպրոց, ուսուցիչ,
2004 հոկտեմբեր-2009 սեպտեմբեր՝ «Հ2» հեռուստաընկերություն, «Լրաբեր» լրատվական ծառայություն, լրագրող,
2008 սեպտեմբերից` ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվիինստիտուտ, գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող,
2008 սեպտեմբեր- 2015 հուլիս՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, ավագ դասախոս,
2009 հոկտեմբեր- նոյեմբեր, 2010 սեպտեմբեր- 2012 հունվար՝ Երևանի քաղաքապետարանի «Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ, լրագրող, խմբագիր,
2009 նոյեմբեր- 2010 օգոստոս՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, գլխավոր, առաջատար մասնագետ,
2012 հունվար-2015 հուլիս՝ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթականկենտրոն, դասախոս,
2012 հունվար- 2013 սեպտեմբեր` «Արմենիա» հեռուստաընկերություն, «Ժամը» լրատվական ծառայություն, խմբագիր,
2012 սեպտեմբեր- 2013 սեպտեմբեր՝ «Օրդֆիլմ» ֆիլմարտադրողընկերություն, խմբագիր,
2014 փետրվարից` «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող,
2017 փետրվար- 2018 սեպտեմբեր՝ Հանրային հեռուստաընկերություն, «Օրակարգ» լրատվական ծրագիր, խմբագիր,
2019 հունիս- նոյեմբեր՝ «News.am» լրատվական գործակալություն, երեկոյան խմբագիր,
2020 փետրվարից` «Օրդերֆիլմ» ընկերություն, խմբագիր:
 
Այլ տվյալներ
2010-18 թթ.՝ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի նախագահ, Երիտասարդլեզվաբաններիհանրապետական 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ գիտաժողովների կազմկոմիտեի անդամ, խմբագրական խորհրդի անդամ, 2011 թվականից` ԳԱԱ լեզվիինստիտուտի գիտխորհրդի անդամ:
  
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր:
 
 
Հոդվածներ
Լեզվաբանական նորակազմ տերմինները և տերմինագործածության առանձնահատկությունները «Հանդէսամսօրեայում» (1901-1920թթ.), Պատմա-բանասիրական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2010, էջ 81-86:
Լեզվաբանական նորակազմ տերմինները «Հանդէսամսօրեայում» (1921-1940թթ.),Երիտասարդլեզվաբաններիհանրապետական 1-ինգիտաժողովիզեկուցումներ, Երևան, 2011, էջ 109-114:
Լեզվաընտանիքների հեռավոր ցեղակցության հարցը Գ. Մենևիշյանի «Արդիլեզվագիտությունը» աշխատության մեջ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2011, էջ 278-285:
Լեզվաբանական հարցերը «Հանդէս ամսօրեայում», Հանդէսամսօրեայ, թիւ 1-12, Վիեննա-Երևան, 2011, էջ 49-64:
Լեզվական խորհրդանիշի հարցն ըստ Է. Կասիրերի, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 2-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2012, էջ 217-222:
Արտալեզվի ըմբռնումը համեմատական մոտեցմամբ. Է. Կասիրեր- Է. Աթայան, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2013, էջ 125-130:
Լատինաբանությունները Մխիթար Սեբաստացու թարգմանած աստվածաբանական երկերում, «Ջահուկյանականը նթերցումներ»միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2014, էջ 192-99:
Վաղ լատինաբանությունները Քռնայի կենտրոնի թարգմանականերկերում (XIV դ.), Հայերենագիտականմ իջազգային տասներորդ գիտաժողով. զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 321-32:
Հովհաննես Քռնեցու քերականական երկի սահմանումների լատիներեն նախօրինակները, Բանբեր Մատենադարանի, Երևան, 2017, N 24, էջ 122-140,
Լատիներեն աղբյուրների բառային և քերականական ազդեցությունը Բարդուղիմեոս Մարաղացու «Դիալեկտիկայի» վրա, Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, 2018, 2 (19), էջ 53-61:
Բարդուղիմեոս Մարաղացու տրամաբանության լատիներեն աղբյուրները. «Դիալեկտիկա» և "Summule Logicales",«Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 2019, Զ, էջ 44-66 http://echmiadzin.asj-oa.am/16492/1/44-66.pdf, Է, էջ 106-119http://echmiadzin.asj-oa.am/16509/1/106-119.pdf:
 
Մենագրություն                                                       
«Հանդէս ամսօրեայի» լեզվաբանական տերմինները (1887-1920թթ.), «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2010, 148 էջ:
           
Ուսումնական ձեռնարկ
Հայոց լեզվի գործնական վարժություններ (ՄԿՈւ համակարգի ուսանողների համար), համահեղինակությամբ, Կրթությանա զգայինինստիտուտ, Երևան, 2010, 104 էջ:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.