ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԴԱՍ

     Գրաբարն իբրև գրային հայերենի զարգացման առաջին շրջան

      Գրաբարի հնչյունական համակարգը

 1. Որոշիր հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում.

Հնդեվրոպական ընտանիք                     Իբերո-կովկասյան ընտանիք

 

հնդկական լեզուներ                                  քարթվելական լեզուներ /վրաց., սվան./        

իրանական լեզուներ                                 աբխազ-ադիգեական լեզուներ

սլավոնական լեզուներ                              բացբի-կիստինյան լեզուներ /չեչեներեն/    

հայերեն                                                        դաղստանյան լեզուներ

ռոմանական լեզուներ

գերմանական լեզուներ

հունարեն   և այլն

 

Ուգրո-ֆիննական ընտանիք /ֆիններեն, էստոներեն, հունգարերեն/, թուրքական ընտանիք /թուրքերեն, ադրբեջաներեն, ղազախերեն/, մոնղոլական ընտանիք, տունգուս-մանջուրական ընտանիք, սեմական ընտանիք /եբրայերեն, ասորերեն, արաբերեն/, քամյան ընտանիք /հին եգիպտերեն, ղպտիերեն/, բանտու լեզվախումբ /Աֆրիկայում/, դրավիդյան լեզվախումբ /Հնդկաստանում/, չին-տիբեթական լեզվախումբ, անկախ լեզուներ՝ բասկերեն, ճապոներեն, և այլն:

 1. Մտապահիր հայերենի զարգացման ժամանակագրությունը.

Ա/ նախագրային հայերենի շրջան /նախքան մ.թ.  հինգերորդ դարը/

Բ/ գրային հայերենի շրջան  /մ.թ.  հինգերորդ դարից սկսած/

     ա/ հին հայերենի կամ գրաբարի շրջան /5-ից 11-րդ դարեր/

     բ/ միջին հայերենի շրջան /12-ից 16-րդ դարեր/

     գ/ նոր հայերենի կամ աշխարհաբարի շրջան /17-րդ դարից սկսած/

 1. Համեմատիր, գտիր տարբերությունները.

ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ

ԳՐԱԲԱՐ

ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ

ԳՐԱԲԱՐ

 ա 

 ա

 ճ

  ճ

 բ

 բ

 մ

  մ

 գ

 գ

 յ

  յ

 դ

 դ

 ն

 ն

 ե

  ե

 շ

 շ

 զ

  զ

 ո

  ո

 է

  է /=եյ/

 չ

  չ

 ը

  ը

 պ

 պ

 թ

 թ

 ջ

 ջ

 ժ

  ժ

 ռ

 ռ

 ի

  ի

 ս

 ս

 լ

  լ /փափուկ/

 վ

 վ

 խ

  խ

 տ

 տ

 ծ

  ծ

 ր

 ր

 կ

 կ

ց

ց

հ

  հ

ու

 ւ

ձ

  ձ

 փ

 փ

ղ

  ղ /կոշտ/

 ք

  ք

 

և

 

օ

 

ֆ

 

Ծանոթություն:   ա/  Է տառի համապատասխան հնչյունը նախապես եղել է երկբարբառային՝ եյ արտասանությամբ.

բ/ ւ  տառը նախապես ներկայացնում էր երկշրթնային ձայնորդ հնչյուն.

գ/ քանի որ ու գրությունը համարվում է երկու տառերի /ո և ւ/  կապակցություն, մաշտոցյան այբուբենում ու - ն իբրև տառ ընդգրկված չէ, չնայած գրաբարը  ու  ձայնավոր ուներ.

դ/ լ ձայնորդը նախապես երկու տեսակ է եղել՝ փափուկ և կոշտ. կոշտ լ – ն հետագայում   վերածվել է ղ-ի.

 • / և, օ, ֆ տառերը հայերենի այբուբեն են ներմուծվել հետագայում:

 

 1. Ուշադրություն դարձրու մաշտոցյան այբուբենի տառերի թվային արժեքներին.
 • ա

   1

  ժ

   10

  ճ

   100

  ռ

   1000

  բ

   2

  ի

   20

  մ

   200

  ս

   2000

  գ

   3

  լ

   30 

  յ

   300 

  վ

   3000

  դ

   4

  խ

   40

  ն

   400 

  տ

   4000

  ե

   5

  ծ

   50

  շ

   500 

  ր

   5000

  զ

   6

  կ

   60

  ո

   600

  ց

   6000

  է

   7 

  հ

   70

  չ

   700

  ւ

  7000

  ը

   8

  ձ

   80

  պ

   800

  փ

   8000

  թ

   9

  ղ

   90

  ջ

   900

  ք

  9000

Ծանոթություն:  ա/ տառի կամ տառակապակցության թվային գործածությունը հուշելու համար այն առնում էին վերջակետերի կամ միջակետերի մեջ, ինչպես՝   :ՋԿԱ:  կամ  .ՋԿԱ. /=961/. բ/ ավելի բարձր թվեր արտահայտելու համար գործածվում էր բյուրի նշանը / ^ /, որը տառի կամ տառակապակցության թվային արժեքը բարձրացնում էր չորս զրոյով. Օրինակ՝  .Բ. /= 2/,   .Բ^. /=20000/, .ԺԶ. /=16/, .ԺԶ^. /=160000/, գ/ մեծ թվերը երբեմն արտահայտվում էին տառերի զուգորդմամբ, ինչպես՝ .ԴՌ. /=4000/:

Վարժություն.   Գրիր առնվազն տասը տառ կամ տառակապակցություն /նկատի ունենալով հազարավոր – հարյուրավոր – տասնավոր – միավոր հաջորդականությունը/, ապա որոշիր դրանց թվային արժեքները:  Գրիր նաև առնվազն տասը թիվ, ապա դրանք արտահայտիր տառերով ու տառակապակցություններով:

 1. Գրավոր շարադրիր դասի ամբողջական բովանդակությունը՝ պատասխանելով հետևյալ հարցերին.

 

 1. Թվարկիր մի քանի լեզվաընտանիք:
 2. Հայերենը որ լեզվաընտանիքի լեզու է:
 3. Հարևան  լեզուներից որն է հայերենին ցեղակից:
 4. Հարևան  որ լեզուները հայերենին ցեղակից չեն:
 5. Ինչ դիրք է գրավում գրաբարը հայերենի պատմական դրսևորումների շարքում:       
 6. Քանի տառ ունի մաշտոցյան այբուբենը:
 7. Մաշտոցյան այբուբենի է   և  ե  գրերը ինչ հնչյուններ են արտահայտում:
 8. Նախապես ինչ տեսակներ է ունեցել   լ   ձայնորդը:
 9. Ինչու գրաբարյան ու ձայնավորին համապատասխանող տառ չկա մաշտոցյան այբուբենում:
 10. Գրաբարյան որ բաղաձայն հնչյունն է բացակայում աշխարհաբարում:
 11. Աշխարհաբարի որ բաղաձայն հնչյունը չկար գրաբարում:
 12. Մաշտոցյան այբուբենի տառերը թվեր արտահայտելու համար քանի շարքի էին բաժանվում, և որ տառերն էին ներկայացնում միավորներ, որոնք՝ տասնավորներ, որոնք՝ հարյուրավորներ, որոնք՝ հազարավորներ:

                                                                    

Հայտարարություններ

 •          Առկա իրավիճակից ելնելով՝  ս․թ․ հոկտեմբերի 15-16-ին նախատեսված՝  ակա­դեմի­կոս  Գևորգ Ջահու­կյա­նի ծննդյան 100-ամյակին նվիր­ված Հայերենա­գիտական միջազգային գիտա­ժո­ղովը  հետաձգվում է։  Գիտաժողովի անցկացման ժամկետի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

 •   Հարգելի՛ գործընկեր,
           Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
  Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև նոյեմբերի  30-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  ...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.