Հայերենագիտության արդի խնդիրներ (Ժողովածուն նվիրվում է ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հիմնադրման 75-ամյակին)

Ժողովածուում զետեղված հոդվածներում քննվում են արդի հայերենի, հայ բարբառագիտության, կիրառական լեզվաբանության տեսական և գործնական կարևորություն ունեցող մի շարք հարցեր:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.