Գագաթաժողո՞վ, թե՞ գագաթնաժողով, Արտակ Վարդանյան

  Ողջունելի է, որ օտար լեզուներում առկա սամմիթ (պետությունների ղեկավարների ժողով) քաղաքական եզրույթը վերջին մեկ-երկու տասնամյակում գտավ իր հայեցի ձևը, մեր մայրենին հարստացավ ևս մեկ նորաբանությամբ: Շատերին է տարակուսանքի մեջ գցում, սակայն, միմյանցից թեկուզև մեկ հնչյունով տարբերվող` այդ բառի երկձևությունը:
       Իսկապես, գագաթաժողո՞վ, թե՞ գագաթնաժողով:
        Բանն այն է, որ գրաբարի` բառավերջի ն ունեցող բառեր (մատն, ձեռն, ձուկն, մուկն, գագաթն, ասեղն, եաւթն, տասն և այլն) պարունակող համադրական բարդությունները գրաբարում գրեթե անխտիր կազմվել են ն-ի պահպանմամբ` աղեղնաւորմատնացոյցտասնապատիկեաւթնաղիառատաձեռնբոկոտն և այլն:
        Ժամանակակից գրական հայերենում նույնպես այդ կանոնը գործում է, մանավանդ բարդությունների առաջին եզրում` ձկնկիթմկնդեղուսումնասերկողմնացույցկաթնատունյոթնամյակհարսնաքույրբեռնատարասեղնաբուժությունատամնաբուժարանձեռնագնդակոտնագնդակ և այլն:    Կանոնը, իհարկե, սակավաթիվ որոշ բացառություններում խախտվում է (ոտաբոբիկ, սերմացու, ձեռագործ և այլն), սակայն օրինաչափը, անշուշտ, ն-ի պահպանումն է:
        Հետևաբար, առավել հայեցի, առավել ավանդական կազմությունը գագաթնաժողովն է, որին էլ անհրաժեշտ է նախապատվություն տալ: Ինչպես չենք ասի գագաթակետ, գագաթամաս, գագաթակողմ, գագաթասլաց, գագաթահայաց, այլ համապատասխանաբար կասենք գագաթնակետգագաթնամասգագաթնակողմգագաթնասլացգագաթնահայաց, այնպես էլ պետք է ասենք գագաթնաժողով, այլ ոչ թե գագաթաժողով:

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.