Մերի Սարգսյան

Մերի Արթուրի Սարգսյան
 
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ընդհանուր և համեմատականլեզվաբանության
 բաժնի գիտաշխատակից
 
Տարեթիվամսաթիվծննդավայր
1988 թ., 6 հունիսի, ք. Երևան
 
Կրթություն
      1995-2005 թթ - ք. Երևան, Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 12 միջնակարգ դպրոց
      2005–2009 թթ. - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ՝ հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, բանասիրության բակալավր
      2009 –2011թթ. - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա՝ ընդհանուր լեզվաբանություն և հայոց լեզվի պատմություն մասնագիտությամբ, բանասիրության մագիստրոս
      2011 –2015 թթ. - ք. Երևան, ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, հայցորդ՝ ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն մասնագիտությամբ
Գիտական աստիճան
      2016 թ. - «Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները» թեմայով թեկնածուական ատենախոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագիր՝ շնորհված ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Լեզվաբանություն-019 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ
Աշխատանքային գործունեություն           
2018-մինչ օրս  
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, լեզվաբանության
ամբիոնի վարիչ, «Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն» մագիստրոսական
կրթական ծրագրի ղեկավար
2017-մինչ օրս
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ,
ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, գիտաշխատող 
2017
«Սփյուռք» ամառային դպրոց (հայերենի արագացված
ուսուցում ռուսախոսների համար), դասախոս
2016--մինչ օրս
Appen միջազգային ընկերություն, լեզվաբան-խորհրդատու
2014-մինչ օրս
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Լեզու և
լեզվաբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
2013-2016
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և
համեմատական լեզվաբանության բաժին, կրտսեր գիտաշխատող
2011-2013
ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, արդի հայերենի բաժին,
կրտսեր գիտաշխատող, բաժնի քարտուղար
2008-2016
ՀԲԸՄ ՀՎՀ (AGBU AVC), արևելահայերենի խոսնակ և խմբագիր
Այլ տվյալներ
      22 գիտական հոդվածների և երկու մենագրության հեղինակ է (մեկը համահեղինակությամբ):
            2010-2017 թթ. զեկուցումներով մասնակցել է  մի շարք գիտաժողովների՝ ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջանին, ԼՂՀ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի գործունեության 15-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ և յոթերորդ գիտաժողովներին, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովներին, «Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակին նվիրված»  գիտաժողովին, «Հայոց լեզուն դպրոցական դասագրքերում» կլոր սեղան- քննարկմանը, «Աբեղյանական ընթերցումներ-2017» գիտաժողովին, Վ. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովին, Լեհաստանում անցկացվող «Միջազգային միտումները գիտության և տեխնոլոգիայի ասպարեզում» 2-րդ միջազգային գիտաժողովին ևն:
 
Գիտական նախագծերի մասնակցություն
2018 թ.-ից - Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի հայագիտության բաժանմունքի կողմից տրամադրված հ. 216671 ծրագրում՝ որպես ծրագրի ղեկավար՝ «Հայերենի բառակազմության ձևային նկարագրություն և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում
2013-2014 թթ. – «THE 2014 ANSEF AWARDS» ծրագրում՝ որպես ծրագիրը կատարող՝ «Հայերենի բառապաշարի ձևային նկարագրություն և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում
2013-2014 թթ. - Գիտության պետական կոմիտեի «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության» ծրագրում՝ որպես ծրագիրը կատարող՝ «Երևանի խոսակցական լեզուն» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում
 
Անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի «Լեզու և լեզվաբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
ԻԻՀ Փայամե Նուր համալսարանի «Applied Linguistics Research Journal» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
Էկոլեզվաբանների միջազգային խորհրդի (The International Ecolinguistics Association) անդամ
 
Մրցանակ
2018     ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի «Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողների (մինչև 35 տարեկան) մրցույթ» , Արդյունավետ երիտասարդ գիտաշխատող -2018
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած չէ:
 
 
Գիտական հոդվածներ
 1. Սարգսյան Մ. Ա., Փոխաբերացման տեսակները, ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, հատոր 3, բանասիրություն, Երևան, 2010, էջ 110-117:
 2. Սարգսյան Մ. Ա., Բառը՝ որպես թարգմանության միավոր, ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության «Գիտական հոդվածների ժողովածու», մաս 1, Երևան, 2012, էջ 50-58:
 3. Սարգսյան Մ. Ա., Կաղապարի ջահուկյանական ըմբռնումը, ԼՂՀ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի գործունեության 15-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր («Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում»), Երևան, 2012, էջ 287-290:
 4. Սարգսյան Մ. Ա., Կաղապարի ըմբռնումը լեզվաբանության մեջ, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2012, էջ 202-216:
 5. Սարգսյան Մ. Ա., Կաղապարի հասկացությունը Գ. Ջահուկյանի աշխատություններում. Համընդհանուր լեզվաբանական կաղապարը, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 66-71:
 6. Սարգսյան Մ. Ա., Լեզվաբանական նորաստեղծ տերմինների գործածությունը Գ. Ջահուկյանի աշխատություններում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2013, էջ 118-124:
 7. Սարգսյան Մ. Ա., Ասիլբեկյան Շ., Հայերենի բառապաշարի ձևային նկարագրման և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման սկզբունքներն ու խնդիրները, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2014, էջ 6-11:
 8. Սարգսյան Մ. Ա., Ավելորդաբանություններ Երևանի խոսակցական լեզվում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 4-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2014, էջ 56-61:
 9. Սարգսյան Մ. Ա., Շարահյուսական իրողություններ Երևանի խոսակցական լեզվում, «Էջմիածին», Հոկտեմբեր, 2014, էջ 84-93:
 10. Սարգսյան Մ. Ա., Որոշ դիտարկումներ Երևանի խոսակցական լեզվի հասարակական տարբերակվածության վերաբերյալ, «Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի  գիտաժողովի նյութեր», Իջևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 47-53:
 11. Սարգսյան Մ. Ա., Ընդհանուր լեզվաբանական նորաստեղծ ռուսերեն տերմիններ Գ. Ջահուկյանի «Լեզվի համընդհանուր տեսություն» աշխատության մեջ, Ջահուկյանական ընթերցումներ. Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 154-159:
 12. Սարգսյան Մ. Ա., Ընդհանուր լեզվաբանական որոշ հարցերի աստիճանական զարգացումը Գ. Ջահուկյանի աշխատություններում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական հինգերորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2015, էջ 59-71:
 13. Սարգսյան Մ. Ա., Գիտության այլ բնագավառներից փոխառված տերմինները Գ. Ջահուկյանի աշխատություններումԵրիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական վեցերորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2016, էջ 103-109:
 14.  Սարգսյան Մ. Ա., Լեզվաբանության տեսության զարգացման միտումները վերջին տասնամյակներում, «Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին», Երևան, 2017, էջ 182-189:
 15. Սարգսյան Մ. Ա., Լեզվական խնդիրները դպրոցական դասագրքերում, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2017, հ. 1 (16), Երևան, էջ 57-64:
 16. Սարգսյան Մ. Ա., Էկոլեզվաբանությունը լեզվաբանության զարգացման նորագույն ուղղություն, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2017, հ. 2 (17), Երևան, էջ 55-60:
 17. Սարգսյան Մ. Ա.,  Հայերեն էլեկտրոնային սրբագրման առկա համակարգերի քննություն, Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 1(44), Երևան, 2018, էջ 598-604:
 18. Սարգսյան Մ. Ա., Համացանցային լեզու. լեզվական տարբերա՞կ, թե՞ խոսքի դրսևորում, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2018, հ. 1 (18), Երևան, էջ 31-35:
 19. Սարգսյան Մ. Ա.,  «Նոր բառեր» բառարանի նոր պրակը, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2018, հ. 1 (18), Երևան, էջ 97-99:
 20. Սարգսյան Մ. Ա., Գևորգ Ջահուկյանի կյանքը և գիտական գործունեությունը, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2018,  № 3, Երևան, էջ 193-204:
 21. Sargsyan M. A., Some Observations on Armenian Electronic Proofreading Systems, ''World Science'', №6 (34), Vol. 8, June 2018, Warsaw, Poland, pp. 21-24.
 22. Sargsyan M. A., The goal and issues of the formal description of Armenian vocabulary and creation of the electronic database, International Academy Journal ''WEB of SCHOLAR'', 1(31), Vol.2, January 2019, Warsaw, Poland, pp. 47-50.
Մենագրություններ
 1. Սարգսյան ՄԱ., Ղամոյան Լ., Քարտաշյան Ա., Երևանի խոսակցական լեզուն, Երևան, «Մունետիկ», 2014, 120 էջ:
 2. Սարգսյան Մ. Ա., Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները, «Ասողիկ», Երևան, 2017, 276 էջ:
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.