Վ․ Կատվալյան, Ա․ Աբրահամյան, Ջ․ Բառնասյան, Հ․ Խաչատրյան, Գրական արևմտահայերենի և ՀՀ տարածքում գործառող կը ճյուղի բարբառների առնչությունները

         Գրքում գրական արևմտահայերենի և բարբառային հայերենի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործառող արևմտահայ տարբերակների՝ Մշո, Կարնո, Սասունի և Դիադինի բարբառների զուգադրական քննությամբ դիտարկվում են դրանց փոխհարաբերությունները, ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները, մերձակցության աստիճանը:
       Աշխատանքը կարող է օգտակար լինել բանասերներին, արևմտահայերենի և բարբառների ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնագետներին, ուսանողներին:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.