Վ. Համբարձումյան, Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության

Աշխատությունը նվիրված է հայ բառարանագրության պատմության համառոտ ուրվագծմանը, ինչպես նաև X դ., ավելի ուշ՝  XVII դ. վերջին և XVIII  դ.  երևան եկած մի քանի հուշարձանների բնագրագիտական և լեզվաբանական քննությանը՝ լրացուցիչ փաստերի օգտագործմամբ և  համեմատաբար   ավելի մանրամասն վերլուծությամբ:  

Գիրքը նախատեսված է բանասերների, պատմաբանների և հայ գրավոր մշակույթի հարցերով հետաքրքրվողների  համար

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Անդրանիկ Վաչագանի Այվազյան «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա)»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «...
Սեյեդե Շոհրե Սաջջադի «Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
19.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական...
 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.