Վ. Համբարձումյան, Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության

Աշխատությունը նվիրված է հայ բառարանագրության պատմության համառոտ ուրվագծմանը, ինչպես նաև X դ., ավելի ուշ՝  XVII դ. վերջին և XVIII  դ.  երևան եկած մի քանի հուշարձանների բնագրագիտական և լեզվաբանական քննությանը՝ լրացուցիչ փաստերի օգտագործմամբ և  համեմատաբար   ավելի մանրամասն վերլուծությամբ:  

Գիրքը նախատեսված է բանասերների, պատմաբանների և հայ գրավոր մշակույթի հարցերով հետաքրքրվողների  համար

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Ռողայեհ Քարիմզադեհ Նաղշինեհ «Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

18.06.2018, ժ.13-ին

Գիտական...

Ֆաթեմե Մուսավի Միրաք «Վաֆսի բարբառը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

18.06.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.