Ս․ Տիոյան, Ֆ․ Խլղաթյան, Ակնարկ արդի հայերենի ուղղախոսության (ուումնաօժանդակ ձեռնարկ)

Հայ լեզվաբանության մեջ ուղղախոսության խնդիրներին համեմատաբար քիչ են անդրադարձել, ինչը հատկապես զգալի է դասավանդման գործում:
Ուսումնական այս ձեռնարկում հեղինակները, ունենալով բուհական երկարամյա դասավանդման փորձ և նկատի առնելով գրական հայերենի զարգացման արդի միտումները, փորձում են դասակարգել և հանձնարարել արտասանական կանոնական և ընդունելի ձևերը:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.