Ռ. Թոխմախեան, Յ. Չոլաքեան, Ս. Տիոյեան, Ա. Քարտաշեան, Արեւմտահայերէնի ու արեւելահայերէնի մերձեցման ուղիները

         Գիրքին մէջ զուդադրական քննութեամբ կը նեկայացուին արդի հայերէնի գրական երկու ճիւղերու մերձեցման միտումները, անոնց մէջ առկայ ընդհանրութիւններն ու առանձնայատկութիւնները, ինչպէս նաեւ բուսաննուններու զուգադրական ուսումնասիրութիւնը: Կը քննուին նաեւ արեւմտահայերէնի ուղղագրութան կանոնական եւ միօրինականացման խնդիրները:
       Աշխատանքը կրնայ օգտակար ըլլալ ինչպէս լեզուաբաններու, այնպէս ալ հայերէնի հարցրեով հետաքրքրուող անձերու համար:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.