Ռ. Թոխմախեան, Յ. Չոլաքեան, Ս. Տիոյեան, Ա. Քարտաշեան, Արեւմտահայերէնի ու արեւելահայերէնի մերձեցման ուղիները

         Գիրքին մէջ զուդադրական քննութեամբ կը նեկայացուին արդի հայերէնի գրական երկու ճիւղերու մերձեցման միտումները, անոնց մէջ առկայ ընդհանրութիւններն ու առանձնայատկութիւնները, ինչպէս նաեւ բուսաննուններու զուգադրական ուսումնասիրութիւնը: Կը քննուին նաեւ արեւմտահայերէնի ուղղագրութան կանոնական եւ միօրինականացման խնդիրները:
       Աշխատանքը կրնայ օգտակար ըլլալ ինչպէս լեզուաբաններու, այնպէս ալ հայերէնի հարցրեով հետաքրքրուող անձերու համար:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.