Ն. Սարգսյան, Հավելական հարաբերության արտահայտությունը հայերենում

Աշխատանքը նվիրված է հայ լեզվաբանության մեջ համեմատաբար քիչ ուումնասիրված իրողություններից մեկի քննությանը: Հավելական հարաբերության տարբեր դրսևորումները դիտարկվում են թե՛ որպես խոսքի սերման, լեզվական միավորների շարահյուսական կապակցման ձև, թե՛ որպես ոճական հնարք: Տարաբնույթ էական հատկանիշների ընտրությամբ դասակարգվում են հավելական կառույցները:
Նախատեսված է ինչպես ուղանողների, ուսուցիչների, այնպես էլ մասնագետ լեզվաբանների համար:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.