Ն. Սարգսյան, Հավելական հարաբերության արտահայտությունը հայերենում

Աշխատանքը նվիրված է հայ լեզվաբանության մեջ համեմատաբար քիչ ուումնասիրված իրողություններից մեկի քննությանը: Հավելական հարաբերության տարբեր դրսևորումները դիտարկվում են թե՛ որպես խոսքի սերման, լեզվական միավորների շարահյուսական կապակցման ձև, թե՛ որպես ոճական հնարք: Տարաբնույթ էական հատկանիշների ընտրությամբ դասակարգվում են հավելական կառույցները:
Նախատեսված է ինչպես ուղանողների, ուսուցիչների, այնպես էլ մասնագետ լեզվաբանների համար:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.