Մ. Սարգսյան, Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները

       Մենագրությունը նվիրված է Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբա­նա­կան ժառանգությանը, նրա հայացքների ձևավորմանը և զարգացմանը, նրա դերին համաշխարհային լեզվաբանության պատմության մեջ: Լինելով Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական ժառանգության համակողմանի գնահատ­ման և ներկայացման առաջին փորձը՝ սույն աշխատանքը կարող է նպաստել Գ. Ջահուկյան գիտնականի մասին ընդհանուր պատկերացում կազ­մե­լուն: Այն կարող է օգտակար լինել թե՛ Գ. Ջահուկյանի գիտական ժառան­գությամբ զբաղվողների, թե՛ առհասարակ ընդհանուր և հայ լեզվաբանության պատ­մութ­յամբ զբաղվողների, ինչպես նաև մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանո­ղության համար:  

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան «Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական...

Նազելի Ռոբերտի Հակոբյան «Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա միավորների թարգմանական առանձնահատկությունները»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.