Կատվալյան Վ., Հայ բարբառագիտության հարցեր

Գրքում զետեղված հոդվածներում քննվում են հայ բարբառագիտության՝ տեսական ևգործնական նշանակություն ունեցող մի շարք հարցեր: Անդրադարձ է կատարվում բարբառի վերաբերյալ պատկերացումներին, լեզվի դրսևորման այդ եղանակի հիմնական բնութագրերին, դիտարկվում են հայ բարբառների հնչյունաբանական ու ձևաբանական մի շարք հատկանիշներ: Գրքի մաս կազմող «Մեսրոպյան Է,Ե գրերի ուղղագրությունը և հնչյունական արժեքը» աշխատանքում տրվում է մեսրոպյան է, ե գրերի գործառական նկարագիրը, ներկայացվում են այդ տառերի ուղղագրական յուրահատկությունները գրաբարում: Հնչյունահնչույթաբանական վերլուծությունների շնորհիվ և բարբառների նյութի օգտագործումով, բարբառներում դիտարկված օրինաչափությունների հիման վրա հնարավոր է դառնում ճշգրտել այդ տառերի հնչյունական արժեքը բառի տարբեր դիրքերում: Վեր է հանվում է, ե գրերի ներկայացրած հնչյունական իրողությունների զարգացման հետագա ընթացքը հայերենում: Գիրքը հասցեագրվում է մասնագետներին, սովորողներին, մանկավարժներին և առհասարակ հայերենագիտությամբ հետաքրքրվողներին /հղում կատարելիս նշել՝ էլեկտրոնային տարբերակ/: 

Հայտարարություններ

  •          Հարգելի գործընկերներ
               Ս․թ․ հոկտեմբերի 27-28-ը ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում տեղի կունենա գիտաչափությանը նվիրված երրորդ աշնանային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն»խորագրով։
            Ի թիվս այլ թեմաների միջազգային փորձագետները կներկայացնեն...
  • Հարգելի՛  գործընկերներ,
            Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը   2023 թ. ապրիլի 27-28-ին Երևանում հրավիրում է «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական նստաշրջան:
      Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու հայտերը, զեկուցումների...
  •      «Ջահուկյանական ընթերցումներ»-ը այսուհետև  հրատարակվում է իբրև մաս­նա­գի­տական, կույր գրախոսվող  հանդես՝  հայոց լեզվին և ընդ­հանուր լեզվա­բա­նու­թյանն առնչվող ամենատարբեր տեսական և թեմատիկ  հարցա­դրումների համար հարթակ  տրամադրելով ինչպես Հայաս­տա­նի, այնպես էլ արտերկրի գիտնականներին:
         Ընդունվում են հայերեն, անգլերեն,...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.