Կատվալյան Վ., Հայ բարբառագիտության հարցեր

Գրքում զետեղված հոդվածներում քննվում են հայ բարբառագիտության՝ տեսական ևգործնական նշանակություն ունեցող մի շարք հարցեր: Անդրադարձ է կատարվում բարբառի վերաբերյալ պատկերացումներին, լեզվի դրսևորման այդ եղանակի հիմնական բնութագրերին, դիտարկվում են հայ բարբառների հնչյունաբանական ու ձևաբանական մի շարք հատկանիշներ: Գրքի մաս կազմող «Մեսրոպյան Է,Ե գրերի ուղղագրությունը և հնչյունական արժեքը» աշխատանքում տրվում է մեսրոպյան է, ե գրերի գործառական նկարագիրը, ներկայացվում են այդ տառերի ուղղագրական յուրահատկությունները գրաբարում: Հնչյունահնչույթաբանական վերլուծությունների շնորհիվ և բարբառների նյութի օգտագործումով, բարբառներում դիտարկված օրինաչափությունների հիման վրա հնարավոր է դառնում ճշգրտել այդ տառերի հնչյունական արժեքը բառի տարբեր դիրքերում: Վեր է հանվում է, ե գրերի ներկայացրած հնչյունական իրողությունների զարգացման հետագա ընթացքը հայերենում: Գիրքը հասցեագրվում է մասնագետներին, սովորողներին, մանկավարժներին և առհասարակ հայերենագիտությամբ հետաքրքրվողներին /հղում կատարելիս նշել՝ էլեկտրոնային տարբերակ/: 

Հայտարարություններ

  •          Առկա իրավիճակից ելնելով՝  ս․թ․ հոկտեմբերի 15-16-ին նախատեսված՝  ակա­դեմի­կոս  Գևորգ Ջահու­կյա­նի ծննդյան 100-ամյակին նվիր­ված Հայերենա­գիտական միջազգային գիտա­ժո­ղովը  հետաձգվում է։  Գիտաժողովի անցկացման ժամկետի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

  •   Հարգելի՛ գործընկեր,
             Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
    Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև նոյեմբերի  30-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  ...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.