Հայերենը և կելտական լեզուները (համեմատական-տիպաբանական տարբերակայնություն), Վազգեն Համբարձումյան

      Աշխատությունն ընդգրկում է հայերենի և կելտական լեզուների քննությունը համեմատական-տիպաբանական տարբերակայնության տեսանկյունից, բաղկացած է ներածությունից և առանձին գլուխներից, որոնցից առաջինում և երկրորդում բնութագրվում են երկու տիպի լեզուները և նրանց բարբառները, երրորդում քննվում է այդ լեզուների ծագումնային առնչությունների հարցը, հաջորդ երկու գլուխներում ներկայացվում են դրանց հնչյունական և բառային զուգաբանությունները, իսկ վերջին գլխում առանձնացվում են բառային զուգաբանությունների իմաստային (թեմատիկ) խմբերը՝ ըստ ընդունված բաշխման:
      Աշխատությունը կարող է օգտակար լինել լեզվաբան համեմատաբաններին, առհասարակ՝ բանասերներին, հնագույն պատմության և մշակույթի հարցերով հետաքրքրվողներին:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.