ՀԱՅԵՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌՑԱՆՑ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԳԵՎՈՐԳ ՋԱՀՈՒԿՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ

17/10/2020
Տեղեկացնում ենք, որ  դեկտեմբերի 17-ին՝  ժամը 11։00-ին կմեկնարկի  Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողովը։
 Գիտաժողովի աշխատանքներին կարող եք միանալ  հետևյալ հղմամբ՝ https://us02web.zoom.us/j/87538283508   /կոդ-012151/ ։
 
 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐ
 
Ողջույնի խոսք
Յուրի Սուվարյան  (ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտու­թյուն­­ների բաժան­մունքի ակադեմիկոս քարտուղար)
 
Զեկուցումներ
Կատվալյան Վիկտոր (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյա­նի գի­տա­կան  ժառանգությունը և դերը հայ լեզվաբանական մտքի զարգացման գործում
Սարգսյան Մերի (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Հոմանիշ տերմինները Գևորգ Ջահուկյանի ընդհա­նուր ­լեզվաբանական աշխատություններում
Գալստյան Աշոտ (Հայաստան, ՀՊՄՀ),  
Զաքարյան Հովհաննես (Հայաստան, «Տաթև» գիտակրթական համալիր),  «Ցատկել, ցայտել, ժայթքել»  իմաստ­նե­րով հայերեն մի քանի  բառերի ստուգաբանություն
Խաչատրյան Հասմիկ (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Բառիմաստային  յուրօրինակ զարգա­ցումները Համշենի բարբառում
Վարդանյան Արտակ (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Հյուսիսային  Գողթնի  խոսվածքնե­րի ձևա­բա­նական առանձնահատկությունները
Ամիրխանյան Անժելա (Հայաստան, ԳԱԱ ՀԱԻ), Աղցան-սալաթ զուգորդումները և իմաս­տա­­յին դրսևո­րում­նե­րը հայերենում
Տեր-Գրիգորյան Լիլիթ (Հա­­յաս­տան, ՀՊՄՀ), Սիրտ  բառի իմաստային դրսևորում­նե­րը  դարձ­վածա­յին միավորների պատկերային հիմքում
Տեր Մերկերյան  Ռոբեր (Ֆրանսիա, Էքս-Մարսել համալսարան) Բառային նորաբանու­թյուն­նե­րի որդեգրման գործընթացը: Բաց և փակ լեզուներ
Քումունց Մհեր (Հայաստան, Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտ­րոն), Հնդեվրոպական շերտի բառերը Սյունիք -Ար­ցախ բարբառային բառապա­շա­րում
Ֆիշենկճեան Անի (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Արեւմտահայերէնի խօսքի մասերու քե­րակա­նական կարգերու քննութիւն (անորոշ ածական թէ՞ անորոշ դերանուն)
 
Զեկուցումների տևողությունը`  մինչև 15  րոպե:
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.