ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ։ ԾՐԱԳԻՐ

Հրավիրում  ենք մասնակցելու «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան»  միջազգային գիտա­ժողո­վին:
 
Կազմակեր­պվում է գիտական և գիտատեխ­նի­կական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ իրականացվող  «Շիրակի մարզի բարբառային համապատկեր» ծրագրի (ծածկագիր՝ 21T-6B111) շրջանակում:
 
Գիտաժողովը  կկայանա  2023թ.  նոյեմբերի 24-ին  ՀՀ ԳԱԱ  Հ. Աճառյանի անվան լեզվի   ինստիտուտում (Գրիգոր  Լուսավորչի 15):
Կազմկոմիտե
 
ԾՐԱԳԻՐ
 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ   
 
Նոյեմբերի 24`   ժ.1100
 
Բացման խոսք` Վ.Լ. Կատվալյան 
Ողջույնի խոսք` ՀՀ ԳԱԱ ՀՀԳ բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար, ակադեմիկոս
Յու.Մ. Սուվարյան
 
ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ  ՆԻՍՏ        
Ժ. 1115 - 1230
 
Նախագահող՝ Վ.Կատվալյան
 
Կատվալյան Վիկտոր (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ),  Շիրակի մարզի  բարբառային խոսքի ընդհանուր բնութագիրը
Հայրապետյան Թամարա (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ), Հասարակական կենցաղն ու արհեստները Շիրակի ժողովրդական հեքիաթներում
Բառնասյան Ջեմմա (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Շիրակի բարբառային խոսքի դարձվածքների շուրջ
Խաչատրյան Հասմիկ (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Կարնո բարբառի Բասենի խոսվածքի մի դրսևորում Շիրակի մարզում
 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝ Ժ. 1230-1245
 
    1-ԻՆ ՆԻՍՏ
Ժ. 1245-1400
 
Նախագահող՝ Հ.Խաչատրյան
 
Խեմչյան Էսթեր (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ), Ֆոլկլորիզմը Շիրակի բանահյուսության մեջ
Վարդանյան Արտակ (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Ժողովրդական «Սարի աղջիկ» երգը որպես Կարնո թուրքալեզու հայ բանահյուսության նմուշ
Գևորգյան Գայանե (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Գյումրի քաղաքի խոսվածքը և նրա լեզվա­կան առնչու­­թյունները Կարնո բարբառի հետ
Խեմչյան Մարինե (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ), Բանահավաք Պարույր Բարսեղյանի շիրակյան բանահյուսական հավաքածուն
Սահակյան Կարինե, Հովհաննիսյան Ռոզա (ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն),  Մականունները որպես Գյումրու երևելիների բանահյուսական դիմանկարի ստեղծման փորձ
 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ՝   Ժ.  1400 - 1415
 
2-ՐԴ ՆԻՍՏ
Ժ. 1415 - 1515
 
Նախագահող՝ Ջ.Բառնասյան
 
Մատիկյան Հասմիկ (ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն),  Փաղաքշական խոսքը որպես մանկական բանահյուսական տեքստերի ակտիվ ու կենտրոնական բաղադրիչ
Խաչատրյան Մարիետա (ՇՊՀ),  Ժողովրդական լեզվամտածողության միջոցները Շիրակի խոսվածքում
Ղռեջյան Լուսինե (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ), Ժողովրդական հավատալիքները Շիրակի ասույթաբանության մեջ (երդումներ)
Արոսյան Մարիա (ՌԴ, արտասահմանյան գրականության համառուսաստանյան պետական գրադարան), Հեշտիա գյուղի խոսվածքի մասին – հեռավար
 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ` Ժ 1515 - ից
 
Զեկուցումների տևողությունը` մինչև 15 րոպե:
 
Տեսակապի հղումը և գաղտնաբառը՝ https://us05web.zoom.us/j/86229750275
e72jAa

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

             Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

  •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
                ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
  •          Հրավիրում  ենք մասնակցելու «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան»  միջազգային գիտա­ժողո­վին:
            Կազմակեր­...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.