Բառացանկեր

ՀՀ ԳԱԱ   Հ. Աճառեանի անուան լեզուի հաստատութիւնը կ’առաջարկէ գործածուող զուգահեռ ձեւերէն նախընտրելի համարել հետեւեալները1

 

                ԶՈՒԳԱՁԵՒԵՐ

ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՁԵՒ

ամեն, ամէն

ամեն

ամսական, ամսեկան

ամսական

անտերունչ, անտէրունչ

անտէրունչ

անհեդեդ, անհեթեթ

անհեթեթ

առընչութիւն, առնչութիւն

առնչութիւն

բախտ, բաղդ

բախտ

գմբեթ, գմբէթ

գմբեթ

գունդ, գունտ

գունդ

եղեգ, եղէգ

եղեգ

զերդ, զերթ

զերդ

ըմպան, ըմբան

ըմպան

ընթեռնելի, ընթեռնլի

ընթեռնելի

թքել, թքնել

թքել

խենթանալ, խենթենալ

խենթանալ

ծալել, ծալլել

ծալել

կառուցանել, կառուցել

կառուցել

համարեա, համարեա՛, համարեայ

համարեա

հէգ, հէք

հէգ

ներառել, ներառնել

ներառել

քարտէզ, քարտէս

քարտէզ

1.Հիմք ընդունուած են Յ. Չոլաքեանի, Ա. Եղիայեանի ուսումնասիրութիւնները:

 

 

 
 

Theses

Тамара Нельсиковна Погосян «Лингвистический анализ напечатанных на ашхарабаре книг XVII века»

 (кандидатская  диссертация) 10.02.01 «Армянский язык»

30.03.2020, 15.00

Научный...

Заруи Грайровна Хачатрян «Иппонимы в персидском и армянском языках. сравнительное исследование»

 (кандидатская  диссертация) 10.02.02 «Общее и сравнительное языкознание»

10.02.2020,...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.