Ծանուցում

23/01/2018

Հարգելի՛ բարեկամներ

          ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտը մայրենիի անաղարտ գործածությանը նպաստելու նպատակով իր համացանցային կայքում ստեղծում է «Մայրենի» էջը, որտեղ հանրության ուշադրությանը շարունակաբար կներկայացվեն առավել տարածված լեզվական սխալները՝ դրանց դիմաց առաջարկելով ճիշտ և նախընտրելի ձևերը, կտրվեն սխալների մեկնաբանություններ, օտար բառերի ու արտահայտությունների անհարկի կիրառությունները բացառելու համար կբերվեն նման միավորների և դրանց հայերեն համարժեքների ցանկեր: 

http://language.sci.am/hy/mayreni/chisht-ev-sxal.html

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

Ռողայեհ Քարիմզադեհ Նաղշինեհ «Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

18.06.2018, ժ.13-ին

Գիտական...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.