Մ. Սարգսյան, Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները

02/02/2018
      Արդեն հասանելի է Մ. Սարգսյանի «Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները» մենագրության էլեկտրոնային տարբերակը: 
      Մենագրությունը նվիրված է Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբա­նա­կան ժառանգությանը, նրա հայացքների ձևավորմանը և զարգացմանը, նրա դերին համաշխարհային լեզվաբանության պատմության մեջ: Լինելով Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական ժառանգության համակողմանի գնահատ­ման և ներկայացման առաջին փորձը՝ սույն աշխատանքը կարող է նպաստել Գ. Ջահուկյան գիտնականի մասին ընդհանուր պատկերացում կազ­մե­լուն: Այն կարող է օգտակար լինել թե՛ Գ. Ջահուկյանի գիտական ժառան­գությամբ զբաղվողների, թե՛ առհասարակ ընդհանուր և հայ լեզվաբանության պատ­մութ­յամբ զբաղվողների, ինչպես նաև մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանո­ղության համար:  
       Այն կարելի է ներբեռնել ստորև տրված հղումով՝
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

Ռողայեհ Քարիմզադեհ Նաղշինեհ «Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

18.06.2018, ժ.13-ին

Գիտական...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.