Գիտական քննարկումներ-9

15/03/2019

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(18. 03. 2019թ. - 22. 03. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Արդի հայերենի բաժնի հետագա գործունեության ծրագրային դրույթների քննարկում

19. 03. 2019թ., 14:00

Տերմինային զուգահեռ ձևեր (նախընտրելի ձևերի ընտրություն, օտար և հայերեն համարժեքների զուգադրություն)

22. 03. 2019թ., 14:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Գ. Գրիգորյանի «Հնչերանգը հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում չորս բնույթի նախադասություններում» հոդվածի քննարկում

19. 03. 2019թ., 13:00

Լեզվագործածության  սխալներ

22. 03. 2019թ., 13:30

3

 

Բարբառագիտության

Անահիտ Հանեյանի բարբառագիտական ժառանգությունը

21. 03. 2019թ., 13:00

4

Հայոց լեզվի պատմության

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության արդյու­նա­վե­տության գնահատման,տարակարգման և բազային ֆինան­սա­վորման սկզբունքների և չափանիշների նախագծի քննար­կում

19. 03. 2019թ., 13:00

Ձեռագիր բառարաններում առկա մի քանի նորակազմ բայի մասին

22. 03. 2019թ., 13:00

5

Ընդհանուր  և համեմատական լեզվաբանության

Լեզվի կանոնարկման, զարգացման խնդիրներ

18. 03. 2019թ., 15:00

Լեզվի ուսումնասիրության խնդիրներ

22. 03. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Նորաբանությունները արևմտահայ գրականագիտական ուսումնասիրություններում

19. 03. 2019թ., 12:00

Ժողովրդական բանահյուսության նմուշները՝ քաղված Սիրիայի հայկական համայնքներից

21. 03. 2019թ., 13:00

7

Բառարանագրության

Հապավումների ցուցակի քննարկում

19. 03. 2019թ., 13:00

Աշխատակիցների ներկայացրած նորակազմ բառերի եռամսյա ստուգում

22. 03. 2019թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.