Գիտական քննարկումներ-8

08/03/2019

Լեզվի ինստիտուտում  ընթանում  են գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցը:

(11. 03. 2019թ. - 15. 03. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Խոսքի ձևեր. ձայնագրություն

12. 03. 2019թ., 14:00

Արդի հայերենի քերականական համակարգի տեղաշարժեր

15. 03. 2019թ., 14:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Ինչու-որ հարցումները Մատթեոսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում

12. 03. 2019թ., 13:00

Լեզվագործածության սխալներ

15. 03. 2019թ., 13:30

3

Բարբառագիտության

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության  արդյունա­վետության գնահատման, տարակարգման և բազային  ֆինան­սավորման հիմնական  սկզբունքների և չափանիշների մասին

11. 03. 2019թ., 15:00

Ձայնավորական հատկանիշները Գ. Ջահուկյանի բազմա­հատ­կանիշ դասակարգման շրջանակում

14. 03. 2019թ., 13:00

4

Հայոց լեզվի պատմության

Կազմախոսական բաղադրիչով նոր դարձվածքներ 12-րդ դարի բժշկարաններում

12. 03. 2019թ., 14:00

Պողոս Ադրիանապոլսեցու «Հինգ դարերու զանազանութիւն» գրքի քննարկում

15. 03. 2019թ., 13:00

5

Ընդհանուր ԵՎ համեմատական լեզվաբանության

Լեզվի կանոնարկման, զարգացման խնդիրներ

11. 03. 2019թ., 15:00

Հայերենի արաբական անմիջական փոխառությունների ժամանակագրական քննությունը

15. 03. 2019թ., 15:00

6

ԱրԵՎմտահայերենի

Մարմարա օրաթերթի նորաբանությունները

12. 03. 2019թ., 12:00

Գաղութ (գաղթարան, գաղթավայր)-գաղթօջախ-համայնք բառաշղթայի ստեղծման պատմական ակնարկ

14. 03. 2019թ., 13:00

7

Բառարանագրության

Պետությունների անվանումներ նշող հապավումներ

12. 03. 2019թ., 13:00

Տառային, վանկային, խառը հապավումներ

15. 03. 2019թ., 13:00

 

 

Հայտարարություններ

 • Առաջին շրջաբերական
   
  Հարգարժա՛ն գործընկերներ,
          Սիրով հրավիրում  ենք մասնակցելու  2019 թ.  մայիսի 9-ից  10-ը  Երևանում կա­յա­­նալիք «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային հայերենագիտական գիտաժողովին, որը կազ­մակերպում է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային...
 • Հարգելի բարեկամներ
             2019 թ. ընթացքում ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի գիտական ստորաբաժանումները շաբաթական երկու անգամ կազմակերպելու են գիտական քննարկումներ՝ նվիրված գիտության համապատասխան  ոլորտներին առնչվող խնդիրներին, ծրագրերին, հրապարակումներին: Յուրաքանչյուր շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցը և թեմաները ներկայացվելու են...
 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնում է  «Մաշտոց» հայերենագիտական էլեկտրոնային հանդեսի հրապարակումը:
          Հայերենագիտական բազմալեզու հանդեսը նպատակ ունի նպաստելու հայոց լեզվի համակողմանի հետազոտությունների իրականացմանը,  արևելահայերենի և արևմտահայերենի կանոնարկմանը, մեձեցմանն ու զարգացմանը, նորովի...

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.