Գիտական քննարկումներ-36

24/11/2019

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

(25. 11. 2019թ. - 29. 11. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Բաժնի աշխատակիցների տարեկան հաշվետվությունների քննարկում

28. 11. 2019թ., 15:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Ս. Տիոյանի և Ֆ. Խլղաթյանի «Ակնարկ արդի հայերենի ուղղախոսության» գրքի մասին կարծիք

26. 11. 2019թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

Բարբառային փոխազդեցությունների հարցեր (շարունակություն)

25. 11. 2019թ., 14:30

Բարբառների դարձվածային միավորների մասին (շարունակություն)

28. 11. 2019թ., 14:30

 

4

Հայոց լեզվի պատմության

Հայոց լեզվի պատմության բաժնի գիտական թեմաների քննարկում

25. 11. 2019թ., 12:00

«Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիրության արդի խնդիրները» հայերենագիտական գիտաժողովի նյութերի ամփոփում

29. 11. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

«Հայերենը և կելտական լեզուները» գրքի քննարկում

26. 11. 2019թ., 14:30

Տարեկան հաշվետվությունների ամփոփում

29. 11. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Տարեկան հաշվետվությունների քննարկում (Ռ. Թոխմախյան, Ա. Խաչատրյան)

25. 11. 2019թ., 14:00

7

Բառարանագրության

Չբառարանագրված բառերի ընդգրկում «Նոր բառերի» Ե պրակում

26. 11. 2019թ., 13:00

Նորաբանություն. նորակազմություն. իմաստային նորաբանություն

29. 11. 2019թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.