Գիտական քննարկումներ-36

24/11/2019

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

(25. 11. 2019թ. - 29. 11. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Բաժնի աշխատակիցների տարեկան հաշվետվությունների քննարկում

28. 11. 2019թ., 15:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Ս. Տիոյանի և Ֆ. Խլղաթյանի «Ակնարկ արդի հայերենի ուղղախոսության» գրքի մասին կարծիք

26. 11. 2019թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

Բարբառային փոխազդեցությունների հարցեր (շարունակություն)

25. 11. 2019թ., 14:30

Բարբառների դարձվածային միավորների մասին (շարունակություն)

28. 11. 2019թ., 14:30

 

4

Հայոց լեզվի պատմության

Հայոց լեզվի պատմության բաժնի գիտական թեմաների քննարկում

25. 11. 2019թ., 12:00

«Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիրության արդի խնդիրները» հայերենագիտական գիտաժողովի նյութերի ամփոփում

29. 11. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

«Հայերենը և կելտական լեզուները» գրքի քննարկում

26. 11. 2019թ., 14:30

Տարեկան հաշվետվությունների ամփոփում

29. 11. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Տարեկան հաշվետվությունների քննարկում (Ռ. Թոխմախյան, Ա. Խաչատրյան)

25. 11. 2019թ., 14:00

7

Բառարանագրության

Չբառարանագրված բառերի ընդգրկում «Նոր բառերի» Ե պրակում

26. 11. 2019թ., 13:00

Նորաբանություն. նորակազմություն. իմաստային նորաբանություն

29. 11. 2019թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.