Գիտական քննարկումներ-30

13/10/2019
 
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(14. 11. 2019թ. - 18. 10. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Հաղորդում «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» միջազգային գիտաժողովի վերաբերյալ
17. 10. 2019թ., 15:00
Ամալյա Բարսեղյանի հոդվածների ժողովածուի վերաբերյալ կարծիքների և առաջարկությունների քննարկում
18. 10. 2019թ., 15:00
 
2
Կիրառական լեզվաբանության
Մի քանի օգտակար խորհուրդներ և դեղատոմսեր Մխիթար Հերացուց
18. 10. 2019թ., 13:00
3
Բարբառագիտության
Ծածկալեզուն բարբառներում
14. 10. 2019թ., 14:30
Ախալցխայի որոշ գյուղերի խոսվածքների համեմատական քննություն (հանդիպում Դուստրիկ Դարբինյանի հետ)
17. 10. 2019թ., 14:30
4
Հայոց լեզվի պատմության
Ներկայացնում են մեր պրակտիկանտները.
Միլենա Այվազյան
Հատուկ անունների քննություն՝ ըստ Աճառյանի «Հայոց անձնանունների բառարանի»
15. 10. 2019թ., 15:00
Հատուկ անունները Գ. Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում (շարունակություն)
18. 10. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր և  համեմատական լեզվաբանության
Ժամանակակից գրական արևելահայերենի և գերմաներենի թվականի բառագիտական և ձեվաբանական տիպաբանություն
15. 10. 2019թ., 14:30
Աբրահամ Աղբաթանեցու «Թղթեր»-ի լեզուն
18. 10. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Ժ. Հայրապետյանի «Սուպեր Նռանե» գրքի երկու՝ արևմտահայերեն և արևելահայերեն տարբերակների զուգադրական քննություն (շարունակություն)
14. 10. 2019թ., 13:00
Բաժնի աշխատակիցների տարեկան գիտական հաշվետվությունների քննարկում
17. 10. 2019թ., 13:00
7
Բառարանագրության
Աշխատակիցների ներկայացրած բառանյութի հերթական ստուգումներ
15. 10. 2019թ., 13:00
Աշխատակիցների ներկայացրած բառանյութի հերթական ստուգումներ (շարունակություն)
18. 10. 2019թ., 13:00
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.