Գիտական քննարկումներ-28

30/09/2019
 
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 
(30. 09. 2019թ. - 04. 10. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Մխիթարյանները և աշխարհաբարը
 
03. 10. 2019թ., 15:00
 
2
Կիրառական լեզվաբանության
Համեմատություններն ու փոխաբերությունները Թովմա Արծրունու «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» երկում
(շարունակություն)
01. 10. 2019թ., 13:00
3
Բարբառագիտության
Բարբառների և լեզվի այլ տարբերակների փոխհարա­բերու­թյունների հարցի շուրջ
30. 09. 2019թ., 15:00
Բարբառային տերմինաբանության հարցեր (շարունակություն)
03. 10. 2019թ., 15:00
4
Հայոց լեզվի պատմության
Բառերի հնչյունական տարբերակներ Ղ. Փարպեցու երկերում
02. 10. 2019թ., 12:00
Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հարցի շուրջ
04. 14. 2019թ., 14:00
5
Ընդհանուր  և համեմատական լեզվաբանության
Նախագրային հայերենի շրջանաբաժանման փորձ (նախնական դիտարկումներ) (շարունակություն)
01. 10. 2019թ., 15:00
«Լեզու և լեզվաբանություն» հանդեսի 2019թ 2-րդ համարում ընդգրկվելիք հոդվածների քննարկում
04. 10. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Հայաստանի դպրոցներում արևմտահայերենի ուսուցման շուրջ
30. 09. 2019թ., 13:00
Հանդիպում արևմտահայ մտավորական Վաղարշակ Վարդանյանի հետ
04. 10. 2019թ., 13:00
7
Բառարանագրության
Ռադիո-, տեխնո-, ավտո- բաղադրիչներով նորակազ­մու­թյունները «Նոր բառերում» (շարունակություն)
28. 09. 2019թ., 13:00
Կիսա-, ներ-, թմրա-, լուսա- բաղադրիչներով բառերը «Նոր բառերում» (շարունակություն)
02. 10. 2019թ., 13:00
 
 
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.