Գիտական քննարկումներ-27

23/09/2019

 

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(23. 09. 2019թ. - 27. 09. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Օտարաբանությունները «հագուստ» իմաստային դաշտում

(շարունակություն)

24. 09. 2019թ., 14:00

Տերմինային զուգահեռ ձևեր (նախընտրելի ձևերի ընտրու­թյուն, օտար և հայերեն համարժեքների զուգադրություն) (շարունակություն)

27. 09. 2019թ., 14:30

2

Կիրառական լեզվաբանության

Համեմատություններն ու փոխաբերությունները Թովմա Արծրունու «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» երկում

24. 09. 2019թ., 13:00

3

Բարբառագիտության

«Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկում

23. 09. 2019թ., 15:00

Բարբառային տերմինաբանության հարցեր (շարունակություն)

26. 09. 2019թ., 15:00

4

Հայոց լեզվի պատմության

Ախտաբանական մի քանի տերմինների քննություն միջնադարյան բժշկարաններում

23. 09. 2019թ., 14:00

«Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկում

26. 09. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր  և համեմատական լեզվաբանության

Նախագրային հայերենի շրջանաբաժանման փորձ (նախնական դիտարկումներ)

24. 09. 2019թ., 15:00

Նախագրային հայերենի շրջանաբաժանման փորձ (նախնական դիտարկումներ) (շարունակություն)

27. 09. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային փոխներթափանցումները

23. 09. 2019թ., 13:00

Ժասմին Հայրապետյանի «Հրաշագործ Նռանէ» գրքի քննարկում

27. 09. 2019թ., 13:00

7

Բառարանագրության

Ռադիո-, տեխնո-, ավտո- բաղադրիչներով նորակազ­մու­թյունները «Նոր բառերում»

24. 09. 2019թ., 13:00

Կիսա-, ներ-, թմրա-, լուսա- բաղադրիչներով բառերը «Նոր բառերում»

27. 09. 2019թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.