Գիտական քննարկումներ-23

22/06/2019

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(24. 06. 2019թ. - 28. 06. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Տերմինային զուգահեռ ձևեր (նախընտրելի ձևերի ընտրություն, օտար և հայերեն համարժեքների զուգադրություն) (շարունակություն)

25. 06. 2019թ., 14:00

Ներտեքստային տրամաբանական կապը Թումանյանի քառյակներում

28. 06. 2019թ., 14:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Ն․ Տրուբեցկոյի լեզվաբանական գործունեությունը

25. 06. 2019թ., 13:00

Միատա՞րր է քրիստոնեական միաստվածությունը

28. 06. 2019թ., 13:00

3

Բարբառագիտության

Ժաննա Միքայելյանի բարբառագիտական վաստակը

25. 06. 2019թ., 13:00

 

 

Հայոց լեզվի բարբառային բառարանի համալրման հարցեր

27. 06. 2019թ., 13:00

4

Հայոց լեզվի պատմության

«Հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցեր» գիտաժողովի թեմատիկայի քննարկում

25. 06. 2019թ., 14:00

Հայոց լեզվի պատմության բաժնի՝ 2021-2025թթ. հետազոտական ծրագրերի քննարկում

28. 06. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր և  համեմատական լեզվաբանության

Համացանցում և էլեկտրոնային մամուլում հանդիպող լեզվական սխալների քննարկում

24. 06. 2019թ., 15:00

Գովազդային վահանակներին և ցուցանակներին հանդիպող սխալների քննարկում

28. 06. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Հոլովումներ (արևելահայերենում և արևմտահայերենում)

25. 06. 2019թ., 12:00

Հ. Չոլաքյանի հաղորդումը իր նոր գրքի մասին («Արևմտահայերենի գործնական դասընթաց»)

27. 06. 2019թ., 12:00

7

Բառարանագրության

Թարգմանական գրականությունից ընդգրկված օրինակները «Նոր բառերում»

25. 06. 2019թ., 13:00

Էթնո- և էկո- բաղադրիչներով բառերը «Նոր բառերում»

28. 06. 2019թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.