Գիտական քննարկում կիրառական լեզվաբանության բաժնում

17/05/2019
         Ս.թ. մայիսի 17-ին կիրառական լեզվաբանության բաժնում տեղի ունեցավ գիտական քննարկում`  նվիրված www.translator.am կայքում գործող ISMA Online Translation թարգ­մանական համակարգին: Այս թարգմանական համակարգի օգնությամբ կարելի է կատարել բառերի և տեքստերի թարգմա­նություն, նախադասության շարահյուսական վերլուծություն, տառասխալների ուղղում:
       Նշվեց,  որ  www.translator.am կայքը  էլեկտրոնային թարգմա­նական համակարգի ստեղծման հետաքրքրական փորձ է, սակայն այն լիակատար թարգմանական համակարգ դարձնելու համար պետք է զգալի փոփոխությունների ենթարկել:  Օրինակ` բառի թարգմանության ժամանակ ներկայացվում է ոչ բոլոր իմաստ­ների թարգմանությունը,   նա­խա­­դա­­սության քերականական մշակումը  թերի է,  տառասխալներն ուղղելիս համակարգը երբեմն  առաջարկում է սխալ տարբե­րակ­ներ:  
          Բաժնի աշխատակիցները կարևորեցին էլեկտրոնային թարգմանության արդի փուլում բազմալեզու թարգմանական նոր համակարգի ստեղծումը և առաջարկեցին      նա­խա­պես ուսումնասիրել օտա­րալեզու հեղինակավոր թարգմանական բառարանների կազմութ­յան սկզբունք­ները, թարգմանական նորա­գույն տեխնոլոգիաները:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.