Գիտական քննարկում կիրառական լեզվաբանության բաժնում

10/05/2019
        Ս.թ. մայիսի 10-ին կիրառական լեզվաբանության բաժնում տեղի ունեցավ «Ընդհանուր լեզվաբանության զարգացման արդի միտումները» թեմայով գիտական քննարկում: Լեզվաբանության պատմության տարբեր փուլերում լեզվի ուսումնասիրության և ներկայացման եղանակները տարբեր են եղել: XIX դարը նշանավորվեց պատմահամե­մատա­կան լեզվաբանության ստեղծմամբ և լեզվի պատմական քննության նվաճումներով, XX դարը` լեզուների կառուցվածքային վերլուծության մեթոդ­ների առա­ջաց­մամբ և լեզվական փաստերի համաժամանակյա քննությամբ: XXI դարում առանցքային է համարվում լեզվական համակարգի մակարդակային բոլոր միավորների առավել ամբողջական և լիակատար ձևային նկարագրությունը, բնական լեզվի համակարգչային մշակումը:
        Բաժնի աշխատակիցներն անդրադարձան ընդհանուր և հայ լեզվաբանության զարգացման արդի միտումներին, նշեցին, որ ժամանակակից լեզվաբանությունն աչքի է ընկնում  լեզվաբանական ուղղությունների բազմազանությամբ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդհանուր լեզվաբանության պատմության նորագույն շրջանը գիտական պատշաճ մակարդակով ուսումնասիրված չէ, մեծապես կարևորվեց առաջիկայում ինչպես ընդհանուր լեզվաբանության տեսական հարցերի, այնպես էլ լեզվաբանական նորագույն ուղղությունների, լեզվաբանական գիտակարգերի,  միջգիտակարգերի քննությունը` նպատակ ունենալով բացահայտել  դրանց տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը:  
 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.