Գիտական քննարկում կիրառական լեզվաբանության բաժնում

19/04/2019

Ս.թ. ապրիլի 19-ին կիրառական լեզվաբանության բաժնում տեղի ունեցավ գիտական քննարկում` նվիրված բնագրային համաբարբառների էլեկտրոնային հրապարակման խնդիրներին: Բնագրային համաբարբառների կազմումը բաժնի ավանդական հետազոտական ուղղություններից է: Տասնամյակներ շարունակ հսկայական աշխատանքներ են տարվել հիմնականում գրաբարագիր հեղի­նակ­ների երկերի բնագրային համաբարբառների կազմման ուղղությամբ: Կարելի է փաստել, որ Հայկական համաբարբառի խմբի բեղմնավոր գործունեության ընթացքում ստեղծվել են գրաբարալեզու ինքնուրույն և թարգմանական գրականության բոլոր խոշորագույն ներկայացուցիչների երկերի բնագրային համաբարբառները:

Դ. Մովսեսյանը, Լ. Գուլգազարյանը,  Հ. Հովհաննիսյանը ներկայացրին բնագրային համաբարբառների կազմման սկզբունքներն ու եղանակները, մեծապես կարևորեցին  համաբարբառների հրատարակման  խնդիրը:  

Բաժնի գիտաշխատակից Ֆ. Հակոբյանը նշեց, որ համաբարբառների էլեկտրոնային հրապարակման խնդիրը լուծված է, քանի որ կազմվել և էլեկտրոնային եղանակով հրապարակվել են բաժնի աշխատակիցների` շուրջ մեկ տասնյակ չտպագրված համաբարբառներ:

Ստորև ներկայացված էլեկտրոնային  համաբարբառները  կարելի է կարդալ առցանց կամ ներբեռնել`

Արիստակես Լաստիվերցի «Պատմութիւն» (կազմող` Դ. Մովսեսյան)

«Գիրք Պիտոյից» (կազմող` Դ. Մովսեսյան)

Խոսրովիկ Թարգմանիչ (կազմող` Դ. Մովսեսյան)

Կիրակոս Գանձակեցի «Պատմութիւն Հայոց» (կազմող` Ա. Աբրահամյան)

Հովհան Մամիկոնյան «Պատմութիւն Տարօնոյ» (կազմող` Լ. Գուլգազարյան)

Հովհան Օձնեցի «Մատենագրութիւնք» (կազմող` Օ. Խաչատրյան)

Մխիթար Հերացի «Ջերմանց մխիթարութիւն» (կազմող` Դ. Մովսեսյան)

Սմբատ Սպարապետ «Դատաստանագիրք» (կազմող` Լ. Գուլգազարյան)

Ուխտանես Եպիսկոպոս «Պատմութիւն Հայոց» (կազմող` Հ. Հովհաննիսյան)

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.