Գիտական քննարկում կիրառական լեզվաբանության բաժնում

08/02/2019

         2019թ. փետրվարի 8-ին ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժնում տեղի ունեցավ գիտական քննարկում` նվիրված համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրներին: Բանախոս բ.գ.թ. Ֆ. Հակոբյանը,  ներկայացնելով appliedlinguistics.am   կայքը, նշեց. «Հայագիտության մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման, տեսական և կիրառական լեզվաբանության խնդիրների, դրանց լուծման նորագույն հետազոտական մեթոդների` գիտական պատշաճ մակարդակով ներկայացումը էապես կարևորվում է ընդհանուր լեզվաբանության զարգացման արդի փուլում:

appliedlinguistics.am   կայքը ստեղծելիս նկատի ենք ունեցել ժամանակակից կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության բարձրագույն մակարդակն արտացոլելու, հայ գիտական հանրությանը դրանց նպատակները, արդիական խնդիրները և զարգացման հեռանկարները ներկայացնելու անհրաժեշտությունը:

Կիրառական լեզվաբանությանը նվիրված օտարալեզու կայքերը քիչ չափով կարող են օգտակար լինել համակարգչային լեզվաբանությամբ հետաքրքրվող հայ  լեզվաբանի համար մի քանի հիմնական պատճառներով:

          Հարկ է նկատել, որ զգալի անջրպետ կա հայ և համաշխարհային համակարգչային լեզվաբանության միջև, քանի որ եթե Հայաստանում համակարգչային լեզվաբանությունը նոր ձևավորվող գիտություն է և լեզվաբանների շրջանում ոչ այնքան հայտնի, համաշխարհային համակարգչային լեզվաբանությունը հասել է զարգացման այնպիսի մակարդակի, որ լեզվաբաններն իրենց հոդվածներում լեզվաբանական այս կամ այն խնդրի լուծման համար առաջարկում են ծրագրային որևէ լուծում՝ լայնորեն օգտագործելով տարատեսակ ալգորիթմներ: Այս հանգամանքը առավելագույն չափով բարդացնում է համակարգչային լեզվաբանությամբ հետաքրքրվող հայ լեզվաբանի գործը:

         կայքերը համակողմանիորեն ու սպառիչ կերպով չեն ներկայացնում կիրառական լեզվաբանության բոլոր խնդիրները: Սա ենթադրում է, որ մասնավոր խնդրի մասին ամփոփ պատկերացում կազմելու համար պետք է ծանոթանալ բոլոր կայքերում եղած նյութերին։

Ի վերջո պակաս կարևոր չէ հայ լեզվաբանության մեջ այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, հետազոտական արդյունքները, իրականացված նախագծերը ներկայացնելու խնդիրը:

          appliedlinguistics.am  կայքը շահեկանորեն տարբերվում է օտարալեզու մյուս կայքերից, քանի որ այն ներկայացնում է կիրառական և համակարգչային լեզվաբանության արդիական բոլոր հիմնախնդիրները:

Կայքը կարող է օգտակար լինել լեզվաբանների, լեզվածրագրավորողների, ուսանողների, ինչպես նաև գիտական հանրության լայն շրջանակների համար»:

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.