Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմության բաժնում

17/04/2019
       Ս.թ. ապրիլի 17-ին հայոց լեզվի պատմության բաժնում  քննարկվեց  նույնանիշների՝  XVIII դարից ավանդված ձեռագիր բառարաններում վկայված նորակերտ բառերին վերաբերող հոդվածը։
     Բանախոսը, անդրադառնալով Գևորգ Ջահուկյանի այն դիտարկմանը,  որ միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշարձանների ուսումնասիրությունը կարևոր նյութ է տալիս հայոց լեզվի պատմությանն ու ստուգաբանությանը, նշեց՝ ասվածն անվերապահորեն վերագրելի է նույնանիշների` XVIII դ. ավանդված ձեռագիր բառարաններին. դրանք չունեն բնագրային օրինակներ, հետևաբար փորձ է արվում այդ բառերի գոյությունը հաստատել հայերենի բառակազմության առանձնահատկություններով, հետագայում լույս տեսած բառարաններով, հնարավորության դեպքում՝ նաև բնագրային օրինակներով, այլև պարզել և պարզաբանել  բառիմաստային զարգացումները և փոփոխությունները:
     Նույնանիշների՝  XVIII դ. ավանդված ՁԲ-ներից առանձնացրած նորակազմ բառերի քննու­թյամբ բանախոսը պարզել  է, որ այդ բառերը XVIII- XIX դդ. արձանագրել են բառարա­նագիրները, դրանք գործածել են ժամանակիցները, և ըստ բառարանային տվյալների՝ մի քանիսը պահպանվել են հայոց լեզվի արևելահայ և արևմտահայ տարբերակներում։
     Բաժնի գիտաշխատակիցների հարցերին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ։

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.