Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմության բաժնում

24/05/2019

            Ս. թ. մայիսի 24-ին հայոց լեզվի պատմության բաժնի քննարկման նյութը Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողի­կոսա­րանի ձեռագրերի՝ տարբեր դարերի պատկանող հիշատակարաններում վկայված այն օտարամուտ բառերն էին, որոնց օտար լինելը գիտակցվում է հայերենի զարգացման բոլոր փուլերում: Ըստ բանախոսի՝ այդ բառերը ժամանակին լայնորեն տարածված են եղել հայերենի բարբառ­ներում, ուստի և բարբառախոս հիշատակագիրները գործածել են առանձնակի հարազատությամբ: Այնուհետև նշվեց, որ հիշատակա­րաններում, պայմանա­վորված տարբեր անձանց հիշատակումով, մեծ թիվ են կազմում հատկապես «արհեստ, զբաղմունք» նշանակող օտար բառերը, ինչպես՝ արևելյան լեզուներից՝ պասմայճի «տպագրող», պօյաճի «ներկարար», ութուճի «արդուկ անող», պահճաճի /նույն բախչաճի/ «այգեպան, այգեգործ», սառաֆ «դրամափոխ» և այլն: Ներկայացվեցին նաև այլևայլ իմաստներ ունեցող օտար բառերի մի շարք օրինակներ, որոնցից շատերը բարբառային հայերենում  մինչև օրս էլ լայնորեն գործածվում են:

            Ծավալվեց մտքերի փոխանակություն: Քննարկմանը մասնակցող գիտաշխատակիցները փոր­ձեցին պարզել հայերենի բառարաններում չարձանագրված մի քանի բառերի իմաստներ՝ ելնելով  հնչյու­նական առանձնահատկություններից:

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.