Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմությա բաժնում

12/03/2019
          Ս.թ. մարտի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ  Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հայոց լեզվի պատմության բաժ­նում կայացած գիտական  քննարկումը վերաբերում էր 12-րդ դարի բժշկարաններում առկա կազմա­խոսա­սկան բաղադրիչով  նորաստեղծ դարձվա­ծային միավորներին:    
         Նշվեց, որ Մխիթար Հերացու «Ջերմանց մխիթարութիւն» և  Աբուսայիդի «Յաղագս կազմութեան մարդոյն»  բժշկարանները շարադրված են ժողովրդին հասկանալի լեզվով: Դրանցում բավական շատ  են կազմախոսական բաղադրիչ­ներով դարձվա­ծային միավորները, որոնք մարդու օրգանիզմում կատարվող ֆիզիոլոգիական  տարբեր երևույթներ ներկայացնում են առավել պատկերավոր և նկարագրական ձևով՝  բժշկագիտական նյութը դարձնելով ինքնատիպ:
Քննարկվեցին   աչք, գլուխ, խելք, միտք, ուղեղ, երես,երակ,  բերան, հոգի, սիրտ, փոր  կազմախո­սա­կան բաղադրիչներով  կազմված այն նորաստեղծ դարձ­վա­ծային միավորները, որոնք չեն գործածվել գրաբարում, առկա են միջին հա­յերեն շարադրված  բժշկարաններում: Նշվեց նաև, որ դրանց մի մասը տեղ չի գտել «Միջին հայերենի բառարան»-ում
         Ս.թ. մարտի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ  Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հայոց լեզվի պատմության բաժ­նում կայացած գիտական  քննարկումը վերաբերում էր 12-րդ դարի բժշկարաններում առկա կազմա­խոսա­սկան բաղադրիչով  նորաստեղծ դարձվա­ծային միավորներին:    
 Նշվեց, որ Մխիթար Հերացու «Ջերմանց մխիթարութիւն» և  Աբուսայիդի «Յաղագս կազմութեան մարդոյն»  բժշկարանները շարադրված են ժողովրդին հասկանալի լեզվով: Դրանցում բավական շատ  են կազմախոսական բաղադրիչ­ներով դարձվա­ծային միավորները, որոնք մարդու օրգանիզմում կատարվող ֆիզիոլոգիական  տարբեր երևույթներ ներկայացնում են առավել պատկերավոր և նկարագրական ձևով՝  բժշկագիտական նյութը դարձնելով ինքնատիպ:
         Քննարկվեցին   աչք, գլուխ, խելք, միտք, ուղեղ, երես,երակ,  բերան, հոգի, սիրտ, փոր  կազմախո­սա­կան բաղադրիչներով  կազմված այն նորաստեղծ դարձ­վա­ծային միավորները, որոնք չեն գործածվել գրաբարում, առկա են միջին հա­յերեն շարադրված  բժշկարաններում: Նշվեց նաև, որ դրանց մի մասը տեղ չի գտել «Միջին հայերենի բառարան»-ում

Հայտարարություններ

 • Առաջին շրջաբերական
   
  Հարգարժա՛ն գործընկերներ,
          Սիրով հրավիրում  ենք մասնակցելու  2019 թ.  մայիսի 9-ից  10-ը  Երևանում կա­յա­­նալիք «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային հայերենագիտական գիտաժողովին, որը կազ­մակերպում է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային...
 • Հարգելի բարեկամներ
             2019 թ. ընթացքում ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի գիտական ստորաբաժանումները շաբաթական երկու անգամ կազմակերպելու են գիտական քննարկումներ՝ նվիրված գիտության համապատասխան  ոլորտներին առնչվող խնդիրներին, ծրագրերին, հրապարակումներին: Յուրաքանչյուր շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցը և թեմաները ներկայացվելու են...
 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնում է  «Մաշտոց» հայերենագիտական էլեկտրոնային հանդեսի հրապարակումը:
          Հայերենագիտական բազմալեզու հանդեսը նպատակ ունի նպաստելու հայոց լեզվի համակողմանի հետազոտությունների իրականացմանը,  արևելահայերենի և արևմտահայերենի կանոնարկմանը, մեձեցմանն ու զարգացմանը, նորովի...

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.