Գիտական քննարկում բարբառագիտության բաժնում

14/11/2019

          Բարբառագիտության բաժնի հերթական նիստին հրավիրված էր   Վրաստանի Հանրապետության  Ախալցխայի  շրջանի Ծղալթբիլա  գյուղի ներկայիս խոսվածքին կատարելապես տիրապետող  և վերջին 20 տարիների ընթացքում  բանահավաքչական ակտիվ գործունեություն ծավալած   ուսուցիչ-բանագետ  Դուստրիկ Դարբինյանը։ Նա ներկայացրեց իր հայրենի  գյուղի խոսվածքի արդի վիճակը, կատարեց մի շարք   հետաքրքիր  դիտարկումներ   խոսվածքի   հնչյունական օրինաչափությունների շուրջ՝  համեմատելով Կարնո բարբառով խոսող այլ բնակավայրերի խոսվածքների հետ։

        Իր դիտարկումները ներկայացնելիս  տիկին Դարբինյանն   օրինակներ բերեց   գյուղում իր գրառած բանահյուսական նմուշներից։ Հատկանշական է,  որ նա պատրաստվում է առաջիկայում հրատարակել բանահյուսական նյութերի ժողովածու՝ բարբառագետ Ջեմմա Բառնասյանի խմբագրությամբ։ Այս հանդիպումը  լեզվաբան-բարբառագետների  հետ   շահեկանորեն կնպաստի նրա ծավալած բանահավաքչական աշխատանքներին՝ հստակեցնելով  մայրենի բարբառի գրանցումներում  խիստ անհրաժեշտ՝ գիտական տառադարձմանն առնչվող խնդիրները։ 

           Շատ հետաքրքիր ու անհրաժեշտ  քննարկում էր  բառային փոխառությունների ինքնատիպ ձևերի վերհանման առումով։ Թե՛  բարբառագետների և թե՛ մանկավարժ-բանահավաքի համար քննարկումը հետաքրքիր էր ու անհրաժեշտ։ Հայ բարբառների արդի վիճակի մասին  տեղեկություններ ստանալու  հետաքրքիր ձև է  հանդիպումը բարբառախոս անձանց  հետ (դաշտային հավաքչական աշխատանքներին զուգահեռ)։ Նման հանդիպումների գործառական արժեքն ակնհայտ է։

                                                                                                                                                                               Ավագ գիտաշխատող      Ջեմմա Բառնասյան

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.