Սաֆարյան Տաթևիկ

Սաֆարյան Տաթևիկ

Ծննդյան տարեթիվ, ծննդավայր

1979թ․,  Երևան

 

Կրթություն

1996-2000թթ.  -   Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, բակալավրիատ,գերազանցության դիպլոմ՝ «հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ
2000-2002թթ. - Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, «հայոց լեզու»
2002-2007թթ. - ՀՀ  ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ասպիրանտ՝ հեռակա ուսուցմամբ
2008թ.- ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Կրկնասեռությունը հայերենում» թեմայով
 
Աշխատանքային փորձ
2002-2005թթ. – ՀՀ  ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, բառարանագրության բաժին, կրտսեր գիտաշխատող
 2005-2011թթ. –ՀՀ  ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, արդի հայերենի բաժին, կրտսեր գիտաշխատող
 2012թ. – ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ,արդի հայերենի բաժին, գիտաշխատակից
 
Հրատարակություններ
  1. Իմաստային կրկնասեռությունը արդի հայերենում, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2003, թիվ 3, էջ 133-138:
  2. Կրկնասեռության քերականական դրսևորումները արդի հայերենում, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2005, թիվ 1, էջ 119-126:
  3. Կրկնասեռ բայերը և կրկնասեռությունը գրաբարում, Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2006, թիվ 5-6, էջ 92-99:
  4. Կրկնասեռության առանձնահատկությունները ժամանակակից հայերենում, Ջահուկյանական  ընթերցումներ, Երևան, 2006, էջ 174-186:
  5. Կրկնասեռ բայերը միջին հայերենում, Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2007, թիվ 5-6, էջ 108-114:
  6. Կրկնասեռ բայերը արևմտահայերենում, Ջահուկյանական  ընթերցումներ, Երևան, 2007, էջ 165-170:
  7. Ջահուկյանի «Բանաստեղծական գիրքը» (կամ «Դա նույնպես եղել է իմ կյանքը»), Ջահուկյանական  ընթերցումներ, Երևան, 2010, էջ 41-49:
  8. Ներգործական սեռը արևելահայերենում և արևմտահայերենում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2012, էջ 36-46:
  9. Արևելահայերենի և արևմտահայերենի չեզոք և կրավորական սեռերը, Էջմիածին, 2013, հ. 11, էջ 109-114:
  10.  Հայերենի կրկնասեռ բայերը,  Մենագրություն, Երևան., 2013թ.:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.