Միջազգային գիտաժողով

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏ
Հարգելի՛ գործընկերներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը  2023թ. նոյեմբերի 2-3-ին կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝
«Հայոց լեզվի պատմության հիմնախնդիրներ» խորագրով։
           
Գիտաժողովի  ուղղությունները՝Հայոց լեզվի պատմական զարգացման բոլոր
դրսևորումները։
Գիտաժողովն անցկացնելու ձևաչափը՝առկա և առցանց։
Գիտաժողովի աշխատանքային  լեզուները՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն:
 
Վայրը` ՀՀ ԳԱԱ  Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ։
Գիտաժողովին մասնակցելու հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ հոկտեմբերի 10-ը:
Գիտաժողովի զեկուցումները կհրապարակվեն ժողովածուով:
Ակնկալում ենք ակտիվ մասնակցություն:
 
«Հայոց լեզվի պատմության հիմնախնդիրներ»
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ
 
Ազգանուն, անուն, հայրանուն
 
Երկիր, քաղաք
 
Գիտական աստիճան
 
Կազմակերպություն, պաշտոն
 
Զեկուցման վերնագիր
 
Զեկուցման համառոտ բնութագիր (50-100 բառի սահմանում)
 
Մասնակցության ձևաչափ (առկա/առցանց)
 
Էլեկտրոնային հասցե
 
Բջջային հեռախոսահամար
 
 
 
Գիտաժողովին մասնակցելու համարանհրաժեշտ է լրացնել մասնակցության հայտը և ուղարկել gayane.mkhitaryan@lang.sci.am էլեկտրոնային հասցեին մինչև 2023թ. հոկտեմբերի 10-ը
 
 
CONFERENCE NOTICE
Dear colleagues,
On November 2-3, 2023, the Language Institute after H. Acharyan of NAS RA organizes an international scientific conference entitled "Issues of the History of the Armenian Language".
 
Conference directions: all manifestations of the historical development of the Armenian language․
Conference Format ։offline and online.
Conference working languages: Armenian, English, Russian.
Venue: The Language Institute after H. Acharyan of NAS RA.
Applications are accepted until October 10.
 
Conference reports will be published.
We look forward to active participation.
"Issues of the History of the Armenian Language"
APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE 
 Full Name
 
Country, City
 
Academic Degree
 
Organization, Position
 
Report Title
 
Brief Description of the Report (definition 50-100 words)
 
Participation Format (Offline/Online)
 
Email
 
 
Mobile Phone Number
 
For participation it is necessary to fill out an application and send it to the email address: gayane.mkhitaryan@lang.sci.am by October 10.
 
 
 

Հայտարարություններ

 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը շարունակում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարքը:  
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու շարքի երկրորդ գիտաժողովին:  «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան» խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որ համատեղ կազմակերպում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի և...
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ...
 •      «Ջահուկյանական ընթերցումներ»-ը այսուհետև  հրատարակվում է իբրև մաս­նա­գի­տական, կույր գրախոսվող  հանդես՝  հայոց լեզվին և ընդ­հանուր լեզվա­բա­նու­թյանն առնչվող ամենատարբեր տեսական և թեմատիկ  հարցա­դրումների համար հարթակ  տրամադրելով ինչպես Հայաս­տա­նի, այնպես էլ արտերկրի գիտնականներին:
       Ընդունվում են հայերեն, անգլերեն,...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.