Գիտական քննարկումներ-37

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

(02. 12. 2019թ. - 06. 12. 2019թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Ուղղագրական բառարանի կազմման սկզբունքների քննարկում

05. 12. 2019թ., 15:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Համաբարբառների էլեկտրոնային հրապարակման խնդիրներ

03. 12. 2019թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

Տարեկան աշխատանքների ամփոփում

 

05. 12. 2019թ., 14:30

 

4

Հայոց լեզվի պատմության

Խոսակցական և բարբառային իրողություններ Ղ. Փարպեցու «Պատմութիւն հայոց» երկում

03. 12. 2019թ., 12:00

Նորաբանություններ Պ. Արագոնացու երկերում

06. 12. 2019թ., 14:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Հայերենի և կելտական լեզուների առնչությունները (բաղաձայնների մակարդակ)

03. 12. 2019թ., 14:30

Հայերենի և կելտական լեզուների առնչությունները (բաղաձայնների մակարդակ, շարունակություն)

06. 12. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Քննարկում չկա

--

7

Բառարանագրության

«Նոր բառերում» տերմինների ընդգրկման հարցը

03. 12. 2019թ., 13:00

Բառապաշարի հայերենացման միտումի դրսևորումը ըստ «Նոր բառերի» նյութի

06. 12. 2019թ., 13:00

 

 

 

 

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.