Ընթանում է առցանց գիտաժողով

Ընթանում է  «Արդի հայերենագիտության խնդիրները» խորագիրը կրող առցանց գիտաժողով

1. Հովհաննես Զաքարյան, Կեղեքել, խողխողել․ քակ/տել/, կէս և մի քանի այլ բառերի ստուգաբանություն

2․ Վիկտոր Կատվալյան, Կոտայքի մարզի որոշ խոսվածքների առնչությունը Վանի բարաբառին

3.  Արտակ Վարդանյան, Ճահուկ-Վայքի միջբարբառի տարածման պատմական սահմանները

4․ Գայանե Գրիգորյան, Հայերենի գործածությունը Կալիֆոռնիա նահանգում ըստ խոսողների ծննդավայրերի

5. Վալենտին Խաչատրյան, Հունաբանության դրսևորումներ Ղազար Փարպեցու երկերում​

6․ Սոնա Միքայելյան, Արագածոտնի մարզի բարբառային միավորների՝ արաբերենից փոխառված բառաշերտը (ըստ Ապարանի շրջանի մի քանի գյուղերի խոսվածքների)

7․Հասմիկ Խաչատրյան, Ազգակացական հարաբերություններ արտահայտող բառանունների բարբառային պատկերը Արագածոտնի տարածաշրջանում։

8.Գայանե Գևորգյան, Արաբկիր քաղաքի լեզվական յուրահատկությունների ընդհանուր բնութագիրը

9․ Լուսինէ Աւետիսեան ԱՐՀԱՒԻՐՔ բառը կամ՝ Հարամանին այնքան էլ սարսափելի չէ, որքան թուում է

10. Ջեմմա Բառնասյան, Բարբառագետ Ալբերտ Խաչատրյանի ծրագրային մի հոդվածի շուրջ /ծննդյան 70-ամյակի առիթով/

11. Հասմիկ Թադևոսյան, Կենդանիների անվանուններով ախտանունները «Բժշկարան ձիոյ» երկում / XIII դ․/

 

 

Առցանց գիտաժողովին մասնացելու համար խնդրում ենք անցնել հետևյալ հղումով՝ http://language.sci.am/hy/announcement/arhtsants-gitazhoghov-ardi-hayerenagitowtyan-khndirnere.html

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.