Առցանց գիտաժողով

 Հարգելի՛ գործընկեր,
         Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև դեկտեմբերի 10-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  lingvinst@sci.am  էլ.փոստերին։110
          Նյութերը հընթացս կտեղադրվեն ինս­տի­­­տուտի կայքի (http://language.sci.am) «Գիտաժո­ղովներ» բաժնում։ Կայքում կտեղադրվեն նաև ընթերցողների հարցերը և հեղինակ­ների պատասխանները, ինչպես նաև արված դիտարկումները։
         Գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն կհրապարակվի ինս­տի­­­տուտի  էլեկտրոնային կայքում:
         Ուղարկվող տեքստերը պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին.
● Համակարգը՝ Microsoft Word, A4 չափի. հոդվածը՝ 10 էջից ոչ ավելի, ամփոփումը` մինչև 15 տող` ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը, խորագիրը, լուսանցքը՝ 3 սմ բոլոր կողմերից, պարբերության առաջին տողի խորությունը՝ 1,25 սմ:
● Լեզուն՝ հայերեն (ամփոփում՝ ռուսերեն և անգլերեն), անգլերեն (ամփոփում՝ հայերեն):
● Տեքստի տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), ամփոփ­ման տառատեսակը` Times New Roman (ռուսերեն և անգլերեն):
● Հերթականությունը` ա) հեղինակի ազգանուն, անուն, փակագծերում` աշխա­տավայր, բ) խորագիր, գ) տեքստ, դ)  ամփոփում /հոդվածի վերջում գրականության ցանկ չկցել/: 
● Հղումները` տողատակում, հերթական համարակալմամբ:
● Տառերի չափը. հեղինակի ազգանուն, անուն` 12 մուգ, աշխա­տավայր ` 12 ոչ մուգ, խորագիր` 12 մուգ, գլխատառ, ենթախորագրեր` 12 մուգ, տեքստ` 12 ոչ մուգ, ամփոփում` 12 ոչ մուգ (ամբողջությամբ), հղում­ներ` 10 մուգ (հեղի­նակ), 10 ոչ մուգ, թեք (խորագիր), 10 ոչ մուգ (մատե­նա­գրական տվյալներ):
● Տողերի միջև հեռավորությունը` 1,15:
 

 

1. Խաչատրյան Հասմիկ,  Տուն և տնտեսություն իմաստային դաշտն արտացոլող բառանունների  բարբառային պատկերը Արագածոտնի տարածաշրջանում

3.Վիկտոր Կատվալյան, Հինհայերենյան իրողություններ Սասունի բարբառում

4․  Արտակ Վարդանյան, Հայերենի բարբառների մանկական բառապաշարը

5․ Ֆրիդա Հակոբյան, Բառակազմական վերլուծության մեքենայացման խնդիրներ

6․ Սեդա Բաղրամյան, Պարզ նախադասության դրսևորումները հայերենի առածներում և ասացվածքներում՝ ըստ հաղորդակցման նպատակի

7.Հ. Վ. Սուքիասյան, Ս. Ս. Քոշատաշյան, ՀՀ բուհերում օտարերկրացի ուսանողների դասավանդման եվ ուսումնառության շուրջ​

8.Հենրիետա Սուքիասյան, Նաիրա Թոռունյան, Բժշկագիտական  օտար  տերմինների հայերեն տառադարձությունը      

 
 
 
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.