Վ. Համբարձումյան, Լեզվաբանության հիմունքներ

       Լեզվաբանություն բուհական առարկան կրթության ներկայիս պայմաններում բաժանվում է երկու մասի՝ ընդհանուր գիտելիքներ և տեսական հիմնահարցեր. իբրև ուսումնական ձեռնարկ՝ առաջինը ներկայացվում է «Լեզվաբանության հիմունքներ» (ուսուցումը 1-ին կուրսում), իսկ երկրորդը «Ընդհանուր լեզվաբանություն» (ուսուցումը 3-րդ կուրսում) վերտառությամբ:
      Սույն ձեռնարկը՝ «Լեզվաբանության հիմունքներ», ներառում է երկու հիմնական բաղադրիչ՝ «Լեզվական իմացության սահմանումները» և «Լեզվական
իրակությունների առանձնացումները», իրենց թեմատիկ բաժիններով ևառանձին թեմաներով:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.