Վ. Համբարձումյան, Լեզվաբանության հիմունքներ

       Լեզվաբանություն բուհական առարկան կրթության ներկայիս պայմաններում բաժանվում է երկու մասի՝ ընդհանուր գիտելիքներ և տեսական հիմնահարցեր. իբրև ուսումնական ձեռնարկ՝ առաջինը ներկայացվում է «Լեզվաբանության հիմունքներ» (ուսուցումը 1-ին կուրսում), իսկ երկրորդը «Ընդհանուր լեզվաբանություն» (ուսուցումը 3-րդ կուրսում) վերտառությամբ:
      Սույն ձեռնարկը՝ «Լեզվաբանության հիմունքներ», ներառում է երկու հիմնական բաղադրիչ՝ «Լեզվական իմացության սահմանումները» և «Լեզվական
իրակությունների առանձնացումները», իրենց թեմատիկ բաժիններով ևառանձին թեմաներով:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.