Հյուսիսային Գողթնի միջբարբառը, Արտակ Վարդանյան

              Գրքում քննության են առնված անցյալ դարում հայա­թափված Նախիջևանի Գողթն գավառի հյուսիսա­յին Բիստ, Խուրստ, Մեսրոպավան, Ողոհի, Ռամիս, Փառակա տեղա­բնիկ գյուղերի խոսվածքները: Հաշվի առնելով բնա­կա­վա­յ­րե­րի բար­բառային հատկանիշների ուսումնա­սիրու­թյան արդ­յուն­քում ի հայտ եկած սերտ առնչու­թյունները՝ խոս­ված­քա­խումբը անվանվել է Հյու­սիսային Գողթնի միջ­բարբառ:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.