Գիտխորհրդի նիստ

28/10/2014

   2014 թ. հոկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստ: Նիստում «Քերովբե Պատկանյանը և հայ բարբառագիտությունը» թեմայով գիտական զեկուցմամբ հանդես եկավ ինստիտուտի Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վազգեն Համբարձումյանը: Զեկուցումը նվիրված էր անվանի արևելագետ, աղբյուրագետ, բանասեր, լեզվաբան Քերովբե Պատկանյանի գիտական ժառանգությանը, մասնավորապես նրա բարբառագիտական հայացքներին: Արժևորելով մեծ գիտնականի ավանդը՝ Վ.Համբարձումյանը նշեց, որ նրա բազմաթիվ աշխատություններ կարևոր ներդրում են հայոց լեզվի ծագման, կազմության,  զարգացման, հայ բարբառագիտության՝ որպես հատուկ գիտակարգի, և լեզվաբանության այլ հարցերի ուսումնասիրման գործում:  Զեկուցողը Ք.Պատկանյանի այլ գործերի շարքում առանձնացրեց և հանգամանորեն ներկայացրեց «Հետազոտություն հայոց լեզվի բարբառների մասին» աշխատությունը, որի համար հայագետ Հ. Տաշյանը Պատկանյանին անվանել է «հայ բարբառագիտության հայր»:

    Գիտական խորհրդի նիստում լսվեց հաղորդում միջազգային տարբեր գիտաժողովներին ինստիտուտի երիտասարդ լեզվաբանների մասնակցության մասին: Ինստիտուտի Հայոց լեզվի պատմության բաժնի գիտաշխատակից Տիգրան Սիրունյանը մասնակցել է ս.թ. սեպտեմբերի 23-25-ը Պետերբուրգում կայացած «Հայկական ժառանգության գրավոր հուշարձանները» խորագրով միջազգային գիտաժողովին, որը կազմակերպել էր Պետերբուրգի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը: Գիտաժողովում նա ներկայացրել է զեկուցում Մխիթար Սեբաստացու  թարգմանական երկերի քերականական լատինաբանությունների վերաբերյալ:

      Ինստիտուտի Բարբառագիտության բաժնի գիտաշխատակից Գարիկ Մկրտչյանը մասնակցել է ս.թ. սեպտեմբերի 22-24-ը Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլի երկրամասի Նովոկումսկի քաղաքում կայացած «Լեզվաբանական էկոլոգիա. անհետացող լեզուների պահպանում» խորագրով  միջազգային գիտական նստաշրջանի աշխատանքներին: Նա հանդես է եկել «Մշո բարբառը» թեմայով զեկուցմամբ, որտեղ հանրալեզվաբանական քննության է ենթարկել Մուշի բարբառի տարածական հիմքերի խախտման դրսևորումները և ներկայացրել բարբառի արդի վիճակը:

    Գիտխորհուրդը ամփոփեց 2014 թ. հոկտեմբերին ինստիտուտի կազմակերպած երկու գիտաժողովների՝ Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 4-րդ և «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովների արդյունքները:

Գիտխորհուրդը հրատարակության երաշխավորեց Սիլվա Պապիկյանի «Կինեմատոգրաֆիական և թատերագիտական տերմինների համառոտ բառարանը»:

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.