Գիտխորհրդի նիստ

16/09/2014

2014 թ. սեպտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստ: Քննարկվեցին գիտական և գիտակազմակերպական տարաբնույթ հարցեր. ինստիտուտի ասպիրանտի ատենախոսության թեմայի հաստատում և գիտական ղեկավարի նշանակում, հայցորդի ձևակերպում: Հրատարակության երաշխավորվեց Լ.Մ.Խաչատրյանի «Բառաշխարհի գաղտնիքները» գիրքը, հաստատվեցին «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիրը և «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» շրջանակներում իրականացված «Երևանի խոսակցական լեզուն» գիտական թեմայի ամփոփիչ հաշվետվությունը:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Անդրանիկ Վաչագանի Այվազյան «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա)»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «...
Սեյեդե Շոհրե Սաջջադի «Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
19.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական...
 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.