Գիտխորհրդի նիստ

16/09/2014

2014 թ. սեպտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստ: Քննարկվեցին գիտական և գիտակազմակերպական տարաբնույթ հարցեր. ինստիտուտի ասպիրանտի ատենախոսության թեմայի հաստատում և գիտական ղեկավարի նշանակում, հայցորդի ձևակերպում: Հրատարակության երաշխավորվեց Լ.Մ.Խաչատրյանի «Բառաշխարհի գաղտնիքները» գիրքը, հաստատվեցին «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիրը և «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» շրջանակներում իրականացված «Երևանի խոսակցական լեզուն» գիտական թեմայի ամփոփիչ հաշվետվությունը:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.