Գիտխորհրդի նիստ

31/03/2015

2015 թ. մարտի 31-ին  տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստ:

Գիտական խորհուրդը քննարկեց  և հաստատեց  ինստիտուտի 2016 թ. գիտական թեմաները, ինստիտուտի բաժինների 2015 թ. միջոցառումների պլանները:

Գիտխորհրդի նախագահ Վ.Կատվալյանը ներկայացրեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին և  Գ. Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված միջոցառումների  կազմակերպման ընթացքը:

Գիտական խորհուրդը հրատարակության երաշխավորեց երկու  աշխատանք՝ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների դրույթները, «Արևմտահայերենի արդի վիճակը Սիրիայի հայ համայնքում» գիտական ուսումնասիրությունը:

Գիտական խորհուրդը, հիմք ընդունելով ՀՀ ԲՈՀ-ի համապատասխան որոշումները, նշանակեց ատենախոսությունների գիտական ղեկավարներ, լսեց հայցորդի դիմումը հայցորդությունը դադարեցնելու վերաբերյալ, հաստատեց թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն մասնագիտությամբ:  

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.