Գիտխորհրդի նիստ

31/03/2015

2015 թ. մարտի 31-ին  տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստ:

Գիտական խորհուրդը քննարկեց  և հաստատեց  ինստիտուտի 2016 թ. գիտական թեմաները, ինստիտուտի բաժինների 2015 թ. միջոցառումների պլանները:

Գիտխորհրդի նախագահ Վ.Կատվալյանը ներկայացրեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին և  Գ. Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված միջոցառումների  կազմակերպման ընթացքը:

Գիտական խորհուրդը հրատարակության երաշխավորեց երկու  աշխատանք՝ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների դրույթները, «Արևմտահայերենի արդի վիճակը Սիրիայի հայ համայնքում» գիտական ուսումնասիրությունը:

Գիտական խորհուրդը, հիմք ընդունելով ՀՀ ԲՈՀ-ի համապատասխան որոշումները, նշանակեց ատենախոսությունների գիտական ղեկավարներ, լսեց հայցորդի դիմումը հայցորդությունը դադարեցնելու վերաբերյալ, հաստատեց թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն մասնագիտությամբ:  

Հայտարարություններ

 •             ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհուրդը 2018թ. հոկտեմբերի 18-ին կազմակերպում է Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 8-րդ գիտաժողովը:
              Մասնակցության հայտը ուղարկել tigran.sirunyan@yahoo.com էլ. փոստին` նշելով անուն ազգանուն, այն...
 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնում է  «Մաշտոց» հայերենագիտական էլեկտրոնային հանդեսի հրապարակումը:
          Հայերենագիտական բազմալեզու հանդեսը նպատակ ունի նպաստելու հայոց լեզվի համակողմանի հետազոտությունների իրականացմանը,  արևելահայերենի և արևմտահայերենի կանոնարկմանը, մեձեցմանն ու զարգացմանը, նորովի...
 • Առաջին շրջաբերական
   
  Հարգարժա՛ն գործընկերներ,
          Սիրով հրավիրում  ենք մասնակցելու  2018 թ.  հունիսի 7-ից  8-ը  Երևանում կա­յա­­նալիք «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հայերենագիտական գիտաժողովին, որը կազ­մակերպում է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադե­մի­ա­...

Ատենախոսություններ

Բելլա Սուրենի Խոջումյան «Ռուսերենի սոմատիկ դարձվածքների լեզվամշակութային և իմաստակառուցվածքային ոլորտների ուսումնասիրությունը հայերենի զուգադրությամբ»

(դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.02...

Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան «Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.